Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  • conèixer alguns efectes de l’ús dels plaguicides
  • entendre que molts plaguicides s’acumulen en els éssers vius i en el seu entorn i els enverinen
  • conèixer alternatives per minimitzar o evitar l’ús de plaguicides.

 

Activitat

 

El llangardaix es menja el cuc, el cuc es menja la planta, però... què passa quan la planta o el cuc han estat enverinats per plaguicides? Prepara’t, llangardaix!

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: un bon nombre de cintes vermelles (aproximadament 1,5 cintes per jugador), xiulet, pissarra portàtil i material per escriure-hi
Documentació necessària: Quadre
Documentació addicional:  Còmic, Informació, Tipus d'insecticides
 Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i química
conceptes claus Conceptes clau: plaguicides, contaminants orgànics/químics, xarxes tròfiques, efectes acumulatius, riscos per a la salut
Altres conceptes Altres conceptes: contaminació del sòl i de l’aigua, residus tòxics i perillosos, riscos ambientals, gestió de conreus
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, identificació de semblances i diferències, utilització espai/temps, establiment de relacions causa/efecte, simulació, deducció, expressió gestual i oral, coordinació de moviments; cooperació, participació