Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  • identificar alguns problemes que la circulació de vehicles provoca en la ciutat i en els ciutadans
  • relacionar l’ús del vehicle privat amb la contaminació atmosfèrica i amb el consum accelerat de combustibles fòssils
  • reconèixer els avantatges del transport públic a les ciutats
  • relacionar les actituds personals amb la problemàtica ambiental que genera el transport urbà.

 

Activitat


Els participants han de fer un recorregut «circulant» per la ciutat com si fessin els seus desplaçaments habituals. Segons que circulin en cotxe particular o en transport públic, les conseqüències ambientals (contaminació, consum de combustible, espai ocupat) seran diferents.

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 30 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 30 participants: 3 capses, 30 pots de iogurt, 30 llapis de colors, 30 entrades (ja utilitzades) de cinema, teatre, etc.,150 taps d’ampolla d’aigua mineral o similar, 1 tira de paper d’embalar de 2 m, 3 gomes d’esborrar, 2 coixinets de tinta per timbrar (de colors diferents), 30 mocadors, 30 còpies de la «cèdula de circulació», llapis, retoladors, tisores, cinta adhesiva, cúter
Documentació necessària:  Timbres i tampons, Graella, Cèdula de circulació
Documentació addicional:  L'energia en el transport
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: trànsit, transport públic/privat, combustibles, consum/estalvi d’energia, contaminació atmosfèrica, ciutat, qualitat de vida, hàbits
Altres conceptes Altres conceptes: soroll, limitació dels recursos, contaminació acústica, riscs per a la salut, anàlisi i control d’impactes, implicació personal, estil de vida
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, identificació de símbols, càlcul, establiment de relacions causa-efecte, simulació, deducció, generalització; actuació, cooperació, responsabilitat