Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  • desenvolupar la capacitat d’observació auditiva i la sensibilitat davant dels sons
  • fer adonar del nivell de soroll que ens envolta habitualment
  • entendre que el soroll permanent implica pèrdua de qualitat de vida i afecta la salut
  • valorar la contribució que fa cada un de nosaltres a la producció de soroll.

 

Activitat

 

Els participants imiten els sorolls habituals del seu entorn i intenten trobar la parella que fa el mateix soroll. Posteriorment construeixen paisatges sonors que alguns dels participants hauran d’intentar identificar.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: a partir de (7) 10 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: a partir de 20 participants
Materials Materials: mocadors o cintes de roba, per tapar els ulls, paper i llapis
Documentació necessària: Pressió sonora
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries:ciències naturals i socials, física, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: soroll, riscs per a la salut, ciutat, contaminació acústica, comportament, hàbits
Altres conceptes Altres conceptes: salut, trànsit, estil de vida, govern local, legislació, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització del temps i l’espai, experimentació, generalització, imitació, dramatització, treball en grup; cooperació, reflexió