Objectius


L’activitat pretén ajudar a:

  • conèixer els diferents tipus d’embalatges i les implicacions ambientals relacionades amb el seu ús
  • reflexionar sobre la quantitat d’embalatges innecessaris que utilitzem quotidianament
  • establir criteris d’estalvi i selecció d’embalatges.

 

Activitat


Els embalatges ens compliquen la vida! Farem una cursa d’obstacles dificultada per la quantitat d’embalatges que ens cal dur a sobre.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat   
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: (càlcul fet per a 30 participants) 9 caixes de cartró grans (5 poden ser substituïdes per papereres), 60 bosses de plàstic, 2 diaris vells, 30 ampolles de plàstic, 30 brics o llaunes de begudes, retoladors gruixuts de colors diferents (tants com grups es facin), cordill i 12 fulls DIN-A4; cronòmetre, diverses taules, una corda i un tamboret (o altres elements per formar el recorregut d’obstacles)
Documentació necessària: Full 1 - Botiga , Full 2 - Menús
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: residus, envasos, embalatges, minimització, reutilització, recollida selectiva, hàbits, consum, implicació personal
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, aliments, deixalles, reciclatge, estil de vida
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, establiment de relacions causa/efecte, consideració de tendències, expressió oral, coordinació de moviments, treball en grup; participació, responsabilitat