Objectius

  
 L’activitat pretén ajudar a:

  • conèixer els sistemes de tractament dels residus sòlids urbans
  • entendre que no hi ha cap sistema absolutament bo per a l’eliminació dels residus sòlids urbans
  • tenir en compte que cal considerar les circumstàncies de cada problema i les característiques de cada indret per decantar-se per una solució determinada
  • prendre consciència que, en qualsevol cas, cal afavorir el reciclatge, la reducció de deixalles i, sobretot, la reconsideració de les nostres necessitats de consum.

 

Activitat


Tres pobles d’una comarca han d’eliminar els residus mancomunadament, però ningú no vol la porqueria a casa seva. S’asseuen a debatre al tema amb informació i sense passió, i arriben a una conclusió.

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: fitxa de valoració (3 còpies), fitxes tècniques (3 còpies de cada una), descripció comarca (1 còpia), etiquetes adhesives (1 per participant)
Documentació necessària: Fitxa Valoració, Fitxa tècnica1, Fitxa tècnica2, Fitxa tècnica3, Descripció comarca
Documentació addicional:  Compost , Taula Evitar substàncies
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: residus urbans, sistemes de tractament de residus, anàlisi d’impactes
Altres conceptes Altres conceptes: residus agrícoles, ocupació del territori, tecnologia, contaminació, complexitat, minimització, sanejament, consciència, participació ciutadana
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, localització, simulació, argumentació, deducció, valoració, verificació, treball en grup; acceptació, cooperació, reflexió, solidaritat