Objectius


L’activitat pretén ajudar a:

  • entendre que hi ha una regulació tèrmica en el planeta i comprendre que el CO2 té un paper important en aquesta regulació
  • identificar les fonts emissores de CO2
  • entendre que l’augment del CO2 pot fer variar les condicions climàtiques
  • discutir els possibles efectes del canvi climàtic.

 

Activitat

 

Es tracta de simular un debat «calent», un enfrontament entre grups ecologistes on es contrasten consignes fonamentades i no fonamentades sobre el diòxid de carboni (CO2), l’efecte hivernacle i el canvi climàtic; alhora es proposa als participants que també contrastin les seves idees, i expressin i argumentin les seves opinions.

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat   
Edat Edat: de 14 anys en endavant
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: fotocòpies en fulls de dos colors, tisores, pissarra
Documentació necessària: Carnet d'dentitat del CO2, Frases favorables, Frases desfavorables
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: condicions per a la vida, atmosfera, CO2, intercanvi de gasos, efecte hivernacle, regulació de la temperatura, canvi climàtic, Protocol de Kyoto,gasos d’efecte d’hivernacle
Altres conceptes Altres conceptes: composició de l’aire, fotosíntesi, respiració, cicle del carboni, combustibles,, riscs ambientals, tecnologia, organismes internacionals, participació ciutadana, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte i entre elements, consideració de tendències, argumentació, valoració, verificació, presa de decisions, treball en grup; esperit crític, reflexió, responsabilitat, rigor