Objectius

L’activitat pretén ajudar a:

  • entendre que les espècies es poden extingir
  • comprendre els factors que han incidit en el procés d’extinció d’una espècie mediterrània concreta: el vell marí (cicle de vida i factors de mortalitat específics)
  • suggerir com minimitzar els factors que poden provocar l’extinció del vell marí
  • conèixer altres espècies en perill d’extinció.

 

Activitat

Els participants es transformen en vells marins i en factors_limitants (pescadors, urbanitzacions, turistes, etc.) en un joc de simulació molt actiu que pretén reproduir el cicle de vida del vell marí i algunes causes de la seva extinció. El joc té dos moments: el primer, familiaritza els jugadors amb el cicle de vida i la problemàtica de la supervivència d’aquesta espècie; el segon, permet verificar els diferents impactes dels factors limitants i indueix a pensar en possibles solucions.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 30 participants
Materials Materials: guix per delimitar l’àrea, 4 caixes o contenidors (60 x 50 x 70 cm aprox.), 250 rotlles buits de paper higiènic, 40 rotlles buits de paper de cuina, retoladors de 4 colors, 30-40 etiquetes adhesives per als vells marins, gomets vermells (2 cm ø aprox.), bosses de paper amb nanses (de les que donen a les botigues), cintes o fulards, un xiulet
Documentació necessària: Fitxa de vida, El vell marí
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: cicle de vida, factors limitants, degradació d’hàbitats, espècies amenaçades, extinció d’espècies
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, fauna marina, freqüència/abundància d’espècies, mar, conservació del mar, pesca, conservació dels recursos biològics, impacte sobre el medi, contaminació del mar, espais protegits, massificació, legislació
Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, anàlisi, utilització espai/temps, establiment de relacions causa-efecte, consideració de tendències, simulació, deducció, argumentació, generalització, síntesi; apreciació, participació