Cercador. Índex d'activitats
 

separador


 
   1.1- Medi ambient general
   1.2. Components abiòtics
   1.3. Components biòtics
   1.4. Processos
   1.5. Ecosistemes
  Biosfera > 2, 10, 11
 Condicions per a la vida > 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 31, 32, 34, 41
 Planeta Terra > 2, 5, 9, 45, 47
 
  anàlisi > 2, 3, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50
 associació > 3, 4, 6, 7, 10, 21, 22, 27
 atenció > 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 49
 caracterització > 13, 17
 classificació > 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 43, 47, 49, 50
 comparació > 10, 13, 16, 17, 20, 25, 28, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 48, 50
 definició > 50
 descripció > 13, 16, 19, 29, 34, 46, 47
 identificació de semblances i diferències > 1, 2, 7, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 43, 47, 49, 50
 observació > 1, 10, 12, 14, 17, 20, 26, 29, 31, 33, 49
 
 De 4 a 7 anys   3, 4, 6, 14, 26, 27
 De 7 a 10 anys   1, 3, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 32
 De 10 a 12 anys   1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44
 De 12 a 14 anys   1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 50
 De 14 a 16 anys   1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 A partir de 16 anys   1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 Interior  5, 7, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50
 Exterior  1, 14, 15, 16, 18, 25, 26, 35
 Indistint  2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 48
 Ciències naturals  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50
 Ciències socials  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 Educació artística  5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 37
 Ètica  17, 43, 46, 47, 49
 Expressió corporal  4, 6, 27
 Llengua  4, 5, 11, 13, 27, 33, 42, 50
 Matemàtiques  18, 20, 23, 31, 33, 36, 43, 45
 Tecnologia  21, 39, 41, 48
 Acceptació  3, 39, 43, 49
 Actuació  23, 26, 27, 36
 Apreciació  2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 44
 Constància  10, 16, 20, 22, 34, 45, 48
 Cooperació  1, 2, 7, 13, 16, 30, 36, 37, 39, 48, 49
 Entusiasme  8, 30, 32, 48
 Esperit crític  11, 17, 22, 23, 26, 29, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50
 Participació  4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 38
 Recepticitat  5, 10, 13, 18, 28
 Reflexió  1, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 29, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50
 Responsabilitat  4, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 41, 48, 49
 Rigor  29, 41, 45, 50
 Solidaritat  39, 42, 44, 46
 Tolerància  17