Hi ha dos tipus diferents de preguntes que es poden utilitzar per a recopilar informació.

  • Pregunta de resposta tancada o estructurada (es tria entre les opcions donades)
  • Pregunta de resposta oberta (l'enquestat pot contestar el que vulgui)

És important entendre quan i com utilitzar aquests tipus de preguntes en el disseny de l'enquesta.

Pregunta estructurada (resposta tancada)

Les estructurades són preguntes que ofereixen al entrevistat un conjunt tancat de respostes a escollir. Les preguntes estructurades fan que la recollida de dades i el seu anàlisi sigui molt més senzill. Per altra banda al ser més senzilles de contestar i es triga menys temps en contestar. Les preguntes estructurades són més adequades en les següents situacions: (1) quan es té un coneixement profund de les respostes de manera que es pugui desenvolupar adequadament les opcions de respostes (2) quan no es tracta de captar noves idees o pensaments del receptor de l’enquesta.

Exemples de preguntes estructuradesAl redactar la selecció de respostes d’una pregunta estructurada, us heu d’assegurar que la llista inclou totes les alternatives possibles i que cadascuna de les respostes és única (és a dir, que no se superposen). Així, per exemple, a la pregunta sobre el nombre d’hores dedicades a fer els deures, hem inclòs totes les opcions sobre el nombre d'hores (de 0 a 24). A més, te n'adonaràs de que s'ha tingut cura en no solapar les hores posant com a opcions de "0 a 1 hora" i "2 a 3 hores" en lloc de dir "0 a 1 hora" i "1 a 2 hores ".

A vegades, s’han d’incloure a la llista d'opcions respostes generals com (com "Altres", "No se", "Cap de les anteriors", etc ..) ja que ajudaran a assegurar l'exactitud de recollida de dades. A l'exemple sobre quina matèria agrada més, la darrera resposta és "Una altra". Atès que les matèries varien d’una escola a un altre, d’aquesta manera no forcem als enquestats a seleccionar entre un altres àrea temàtiques.¿? No obstant heu de tractar que els enquestats puguin respondre a la majoria de les preguntes del qüestionari.

També assegureu-vos que totes les respostes estan relacionades amb els objectius. respostes irrellevants poden distreure a l'entrevistat.

Exemple d'una pregunta mal formulada amb una opció de resposta irrellevant


Si afegim com a opció “la pràctica de futbol ", podem trobar que la pràctica de futbol és l'activitat favorita d'alguns enquestats, però no és rellevant per l'objectiu de l'enquesta que es centra en saber en quina matèria gaudeixen més els estudiants?
La consistència és molt important quan redactem el llistat de respostes. Totes les respostes han de ser similars, unes no poden destacar d’altres. També fa que sigui molt més fàcil per als enquestats trobar la resposta que sigui rellevant. Veieu un exemple utilitzant la pregunta sobre les hores de dedicació per a fer els deures:

Exemple d'una mala pregunta incoherent amb opcions de resposta


En aquest exemple, la segona opció diu és exactament el mateix que el que teníem abans, però la segona opció parla de minuts en lloc d'hores per la qual cosa la fa incompatible amb la resta d’opcions.
La pregunta qualitativa

A vegades interessa obtenir l'opinió d'una persona sobre un tema, producte, esdeveniment, etc . Per tal d'avaluar el grau d’acceptació o implicació personal al voltant d'un tema, la millor opció és utilitzar preguntes de valoració o rang on es demana a l'enquestat el grau de satisfacció en relació a un tema. Per exemple:Una pregunta rànquing demana als enquestats explicar com se senten sobre algun tema per comparació amb els articles d'una llista. Per exemple:

Exemple d'una pregunta del rànquing


En general, si mirem d'aconseguir l'opinió de l'enquestat sobre algun tema, el millor és fer una pregunta on s’avalua el grau d’acceptació en lloc d'un rànquing. Una classificació demana als enquestats fer una llista de les seves respostes en ordre de preferència. El desavantatge d'un rànquing és que si el l’enquestat té la mateixa opinió sobre dos o més elements, se sent obligat de separar-los en un rànquing. Els resultats d'una classificació indiquen quin és el tema es preferit i quin ho és menys.


No estructurades (obertes)

Les preguntes no estructurades o obertes, són aquelles on no hi ha una llista d'opcions de respostes entre les que triar. Exemple:

Exemple d'una pregunta no-estructuradaÉs millor utilitzar les preguntes no estructurades quan s'estan explorant noves idees i no se sap ben bé què esperar dels enquestats. Es poden crear preguntes semi estructurada com les següents:

Exemple d'una pregunta estructurada parcialment


Les preguntes obertes permeten obtenir una visió més clara de l’opinió dels entrevistats i les seves idees sobre un tema. Els desavantatges d'utilitzar preguntes obertes és que l’entrevistat necessita més temps per contestar-les i és difícil d'analitzar les dades. En general, s’ha de tractar de minimitzar el nombre de preguntes obertes d'una enquesta.

 

Recomana'ns a