Soroll 

...El que faig em pot afectar l'oïda?
La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens.

    
    
...Estem afectats per la contaminació sonora?
S’exposen diferents situacions: zones de la ciutat més afectades pels sorolls, zones menys afectades, activitats que generen sorolls molestos.

 


 

                

 

Recomana'ns a