Aquests són alguns consells i trucs que us ajudaran a dissenyar una bona enquesta:

  • Indiqueu clarament els vostres objectius de recerca.

Moltes persones són reticents a contestar preguntes sobre personals i a donar les seves opinions. Si s'està desenvolupant una enquesta per a un treball de recerca, és molt probable que els receptors de l’enquesta estiguin més disposats a contestar-la si tenen clar l’objectiu de l’enquesta. A la part superior del l’enquesta, cal explicar-ne breument l’objectiu i assegurar a cada entrevistat que les seves respostes seran totalment anònimes. Per respectar a la intimitat de l’enquestat s’ha d'anomenar les persones com subject1, subject2, etc .

  • Incloeu les instruccions de com respondre a l’enquesta

Per tal de recollir uns resultats vàlids, assegureu-vos d'incloure instruccions sobre com contestar el qüestionari de l'enquesta. Les instruccions en general poden ser del tipus:
Si us plau, marqueu la casella corresponent al costat de la seva opció de resposta amb una "x" (X). Si us plau, contesti totes les preguntes el millor que pugui.

  • No demaneu informació personal si no és imprescindible

Moltes persones eviten omplir enquestes quan se'ls demanar informació personal (edat, raça, nivell d'ingressos, etc ..) Malgrat tot, en molts casos, aquesta informació és necessària per a la investigació. Si es necessita aquest tipus d'informació el millor és posar les preguntes al final de l'enquesta.

  • Mantingueu les preguntes curtes i concises

El text de les preguntes ha de ser curt i concís. La millor manera d'assegurar-se que les preguntes estan ben redactades és provar l’enquesta en un petit grup abans de passar-la a la mostra completa.
Mostra: estadísticament representa un subconjunt d'individus d'una població

  • Feu només una pregunta a la vegada

És un error molt comú a les enquestes, i que afecta seriosament al seu anàlisi. Quan es redacta una pregunta, ha d’assegurar-se que només s'està fent una pregunta a la vegada.

Un exemple d'una doble pregunta:Observa que la pregunta amb doble resposta pot tenir moltes interpretacions:
Els professors estan satisfets
Els estudiants estan satisfets
Els mestres i estudiants estan satisfets
Un "insatisfet" La resposta podria significar qualsevol dels següents:
Els mestres no estan satisfets
Els estudiants no estan satisfets
Professors i estudiants no estan satisfets
Per resoldre aquest problema, només cal trencar aquesta pregunta en dues qüestions diferents tal com es mostra a l'exemple anterior.
També és important tenir en compte que les dues preguntes anteriors són molt similars i que s’ha subratllat la paraula clau per tal de distingir-les. Aquesta és una bona tècnica per garantir que els enquestats estan llegint les preguntes correctament quan les estructures són molt similars.

  • Assegureu-vos que les preguntes són imparcials

Al desenvolupar una enquesta heu d’assegurar-vos que les preguntes estan redactades de forma neutral, és a dir, que no s’esta conduint cap a una determinada resposta. Això pot semblar evident, però molt sovint quan s'escriuen les preguntes, la forma de formular-les pot reflectir la opinió de l’investigador.


Exemple d'una pregunta principal i com corregir-laLa pregunta esbiaixada impulsa a l’enquestat a respondre que el nou menú és més saludable que l’anterior. La pregunta neutra es millor per que elimina prejudicis.

  • Feu preguntes que poden ser contestades

Cal assegurar-se que les preguntes que es formulen són preguntes que la gent serà capaç de respondre. L'error més comú és fer preguntes que la majoria de la gent no pot recordar. Exemple:


Si bé aquesta qüestió sembla perfectament acceptable, és probable que molts estudiants no recordin el que van gastar en articles escolars. La majoria de les respostes probablement s'endevinaran, i molts dels enquestats es poden sentir frustrats quan se'ls demana informació que no recorden. Aleshores cal reformular la pregunta per fer-la més fàcil de contestar.

  • Ordeneu les preguntes per temes

Si l’enquesta té més de sis preguntes, has de fer un esforç per organitzar-les de tal manera que l’enquestat pugui respondre-les el més ràpidament possible. Una bona manera d'organitzar les preguntes és agrupant-les per temes.

  • Presenteu les preguntes en un disseny net i organitzat

Un disseny net, farà que sigui més senzill per a la gent respondre-les i per a l'enquestador recollir les dades.

  • Proveu l’enquesta

Un cop desenvolupada l'enquesta, fer una petita prova (5 -10 persones) per assegurar-se que els enquestats entenen clarament les preguntes que se'ls demanen, i que s'esta recollint la informació necessària per la recerca.

 

Recomana'ns a