COM CITAR DOCUMENTS

Font: TERMCAT (http://www.termcat.cat/productes/documents/citaciobiblio.pdf)

Com a centre de referència en el treball terminològic, es proposa garantir la qualitat i la disponibilitat de recursos i mètodes de treball als sectors públics i privats i impulsar la participació i la implicació de la societat en totes les seves activitats per a promoure, en un escenari multilingüe, el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana i contribuir al progrés general d’aquesta llengua en tots els àmbits socials.

 

 

Comentar, puntuar o descarregar la publicació »

 

Recomana'ns a