Consum 

...Consumim més del que necessitem?
La recerca es presenta en un context en el qual un noi que està celebrant el setzè aniversari li donen els regals i apareixen regals duplicats. Això aporta reflexions sobre els nostres hàbits de consum.

...Tots consumim el mateix?
Dues famílies conversen sobre alguns productes que han d’adquirir. La comparació dels dos contextos pot donar peu a plantejar-se moltes preguntes diferents sobre el consum en general.
 

Recomana'ns a