La clau per obtenir bones dades a través d’una enquesta és desenvolupar un bon qüestionari. Tant si ompliu vosaltres mateixos les enquestes a peu de carrer, com si les passeu a través de correu electrònic o internet, necessitareu saber com dissenyar una bona enquesta.

Què és una enquesta?

Una enquesta presenta una sèrie de preguntes realitzades a un conjunt de persones triades aleatòriament que amb les seves respostes proporcionarà dades útils pel investigador. A simple vista, sembla senzill escriure una sèrie de preguntes per recopilar informació, però hi ha molts detalls que cal tenir en compte per tal de desenvolupar un bon qüestionari. Ens centrarem en la descripció d’alguns dels elements clau.

Objectius

La clau per desenvolupar una bona enquesta és que sigui breu garantint, al mateix temps, que capti tota la informació necessària. Abans de començar a dissenyar la vostra enquesta, heu de tenir clar el tema o objectiu a investigar. Heu de fer un llistat amb la informació que voleu recollir, aquesta llista ha de servir per arribar als objectius de la investigació.
Un cop hagueu desenvolupat el qüestionari de l'enquesta, podeu tornar al llistat d’objectius per determinar si cadascuna de les preguntes proporciona la informació que vosaltres necessiteu. Qualsevol pregunta que no ofereixi la informació necessària ha de ser eliminada.

 

Recomana'ns a