Parasuraman, A. Investigació de Mercats - 2 ª Edició. Wesley Publishing Company-Addison, Inc, 1991.

 
 

Recomana'ns a