Tres companys de la mateixa classe d'un institut de la ciutat es troben, a l'entrada del centre, a les 8 de matí. Un d'ells arriba en transport públic (metro), l'altre en bicicleta (bicing) i l'altre en cotxe (l'acompanya la seva mare camí de la feina). Tots tres viuen, més o menys, igual de lluny de l'institut.


 

Prenent com a referència aquesta situació podeu vertebrar el vostre projecte de recerca.


En primer lloc, caldrà que us organitzeu en petits grups de 4 persones.

En segon lloc, definireu què podeu investigar. Aquí teniu algunes propostes. Recordeu que heu de plantejar la recerca en forma de preguntes per investigar:

Podríeu subdividir les qüestions en dos blocs, de manera que a cada grup de quatre hi hagi una parella que investiga cada bloc. Així, doncs, en cada grup hi haurà dos experts en cada bloc: una parella en Com ens desplacem habitualment per la ciutat? I una altra en Quins avantatges i inconvenients hi ha segons el tipus de transport?

Com us desplaceu habitualment per la ciutat?

 1. Quins transport utilitzem més?¿ Depèn del tipus de desplaçament?
 2. Per anar al centre escolar, ¿utilitzeu algun transport? Quin?
 3. Qui usa més el Bicing, els nois o les noies? Per què? Per a quin tipus de desplaçaments s’utilitza més?
 4. Com us agradaria més desplaçar-vos? Per què?

Quins avantatges i inconvenients hi ha segons el tipus de transport?

 1. Quins avantatges i inconvenients suposa desplaçar-se amb bicicleta (Bicing) per la ciutat?
 2. Quins avantatges i inconvenients suposa desplaçar-se amb metro per la ciutat?
 3. Quins avantatges i inconvenients suposa desplaçar-se amb cotxe per la ciutat?
 4. ¿pel que fa a la sostenibilitat? Quin mitjà creieu que és més sostenible (contamina menys, fa menys soroll...)?
 5. Quines propostes faríeu a l’Ajuntament per millorar el transport públic (metro i autobús) de la ciutat?
 6. Quina és la velocitat mitjana d’aquests tres mitjans de transport?
 7. Aquesta velocitat mitjana, ¿varia depenent del trajecte?

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements i idees que teniu sobre els aspectes o temes que preteneu investigar.. Seran respostes que més tard el vostre procés de recerca haurà de comprovar ja sigui per incorporar-les o per rebutjar-les.. Per això les formulareu sempre començant de la manera següent: “Potser....”

Alguns exemples:
“Potser la gent de la nostra edat utilitza més el metro que l’autobús per a desplaçaments llargs”.
“Potser utilitzem més el Bicing per fer trajectes curts (equivalents a 10 o 15 minuts caminant)”.
“Potser el Bicing seria molt millor si les bicicletes estiguessin en més bon estat i sempre n’hi haguessin a les estacions”.


 

Obtenció de dades                      

Cada grup podrà fer servir diferents mètodes de treball. Com a font d’informació disposarem de pàgines web, notícies de diaris, llibres i articles. Com que la recerca es fonamenta en la mobilitat, potser serà interessant disposar de mapes del barri on situar diferents serveis (parades de metro, parades d’autobús, estacions de Bicing)
Probablement caldrà preparar alguna entrevista i dissenyar una (o més d’una) enquesta per trobar resultats quantificables que ens ajudin a respondre les nostres qüestions.

En alguns casos, caldrà obtenir dades de camp, realitzant un determinat trajecte utilitzant diferents mitjans de transport per poder calcular el temps que es tarda a fer-lo. Si us interessa veure si la velocitat mitjana d’un determinat mitjà de transport depèn del trajecte, caldrà que compareu els diferents mitjans de transport en trajectes diferents. En qualsevol d’aquests casos, caldrà que repetiu els trajectes algunes vegades (serien els equivalent a les rèpliques en el cas d’un experiment) en unes condicions semblants (hora del dia, itinerari exacte, etc.) per poder calcular uns valors mitjans fiables.

Processament de les dades               

Els resultats de les enquestes els haurem de representar en taules i gràfics, i probablement haurem de realitzar alguns càlculs estadístics senzills.
Alguns webs interessants a l'hora d’investigar aquestes qüestions:

Apartat dedicat a la mobilitat sostenible dins del web de la Generalitat de Catalunya. Conté un apartat específic de consells per portar la mobilitat sostenible a l’escola i també un enllaç a la “biblioteca de la mobilitat sostenible”, una llista de publicacions sobre el tema:
http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat

Informació sobre els “Camins Escolars” en diferents apartats del web de l’Ajuntament de Barcelona:
http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/camiescolarfulletdef.860.pdf
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1013010310_1019218158_1,00.html

Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/mediambient/mobil.asp

Plans de mobilitat urbana de diversos municipis de Barcelona. Conté enllaços a diversos projectes concrets:
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/home/home.asp

Estudi comparatiu de la velocitat de diferents transports urbans:
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=54

Part específica per calcular les velocitats de diferents transporst, en el context d’una ecoauditoria escolar:
http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/liniesrecerca/Mobilitat/plantilles/MobilitatFR7_1.pdf

Una proposta d’organització podria ser que els “experts” de cada grup, és a dir, aquelles persones encarregades de les mateixes preguntes, col·laborin entre elles. De manera que, tot i obtenir dades diferents, es puguin dissenyar les mateixes enquestes, per exemple (això farà que els resultats siguin comparables), o compatir preguntes de les entrevistes que es preparin.

 

La interpretació i discussió dels resultats la fareu per grups. Heu d’elaborar unes conclusions (que bàsicament són les respostes acurades de les preguntes plantejades), les quals permeten validar o descartar la hipòtesi formulada).

Trucs per fer una bona conclusió

 1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
 2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havieu plantejat a l'inici de la recerca.
 3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
 4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més sencill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.

 

Cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. No hauria de tenir més de deu pàgines i que no hi ha d'aparèixer res enganxat ni copiat (excepte algunes imatges o mapes); per això limitem l’extensió de la memòria.

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format PowerPoint, que pot penjar en algun espai web del centre o en aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? Què hem trobat? Seria molt interessant que les presentacions s'estructuressin en forma simposi, és a dir, que cada grup presenta la seva recerca i després es realitzi el torn de preguntes.

 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 


Recomana'ns a