Soroll Oïda

Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.

 

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.
 

 

Prenent com a referència aquesta situació podem vertebrar el nostre projecte de recerca.En primer lloc caldrà que ens organitzem en petits grups de 4 persones.

En segon lloc, definirem què podem investigar. Aquí teniu unes quantes propostes. Recordeu que heu de plantejar la recerca en forma de preguntes per investigar.

Podríem subdividir les qüestions en dos blocs, de manera que a cada grup de quatre hi hagi una parella que investiga cada bloc. Així, doncs a cada grup hi haurà dos experts en cada bloc: una parella en Fem activitats que impliquen estar exposats a sons perillosos per a la nostra salut? I una altra en Escoltar música, ens pot perjudicar l’oïda?


Fem activitats que impliquen estar exposats a sons perillosos per a la nostra salut?

-    Quines activitats quotidianes fem que comportin exposar-nos a sons forts?
-    A partir de quin volum un so es pot considerar perillós per a la salut?
-    Quantes hores diàries escoltem sons massa forts?
-    Quins efectes sobre la nostra salut pot provocar estar exposat a sons massa forts?
-    Com podem evitar els riscos causats per l’exposició a sons massa forts?


Escoltar música, ens pot perjudicar l’oïda?

-    Quantes hores al dia escoltem música?
-    Com i quan l’escoltem?
-    A quin volum acostumem a escoltar la música?
-    A partir de quin volum pot ser nociu per a la nostra salut escoltar la música?
-    Quantes vegades al mes anem a la discoteca o a locals on s’escolta música?
-    Quantes hores acostumem a passar en aquest tipus de locals?
-    El volum del so és excessiu en aquests locals?
-    Quins efectes sobre la nostra salut pot provocar escoltar música amb una intensitat massa forta? 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen  hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements i idees que teniu. Aquestes hipòtesis, respostes probables a les preguntes plantejades inicialment, són les que les dades obtingudes a la recerca us han de permetre confirmar o rebutjar. Per això les formularem sempre començant de la següent manera: “Potser....”

Veiem alguns exemples:

“Potser molts de nosaltres fem activitats quotidianes en les quals escoltem sons perjudicials per a la salut”

“Potser la majoria de joves escoltem música a un volum massa alt ”.

“Potser no tots els bars musicals i discoteques posen la música massa alta.”

 

Obtenció de dades                  

Cada grup podrà fer servir diferents mètodes de treball. Com a font d’informació disposarem de pàgines web, notícies de diaris, llibres i articles. Probablement caldrà preparar alguna entrevista i dissenyar una (o més d’una) enquesta per trobar resultats quantificables que ens ajudin a respondre les nostres qüestions.

Com algunes preguntes de recerca es poden centrar en el volum sonor que hi ha en alguns locals (bars musicals, discoteques, etc.) potser serà interessant conèixer com és l’estructura d’aquests espais (situació dels altaveus i del públic). També és possible que faci falta prendre dades de camp, que poden obtenir, depenent dels mitjans de que es disposi, de diferents maneres: analitzant subjectivament si el volum del so és molest o tolerable, o bé mesurar mitjançant sensors els nivells de soroll.

 

Alguns webs suggerents alhora d’investigar aquestes qüestions:

 

 


Processament de les dades          

Els resultats de les enquestes, així com les dades numèriques obtingudes al camp, els haureu de representar en taules i gràfics, i probablement haureu de realitzar alguns càlculs estadístics senzills.

Una proposta d’organització podria ser que els “experts” de cada grup, és a dir, aquelles persones encarregades de les mateixes preguntes, col·laborin entre ells. De manera que, tot i obtenir dades diferents, es puguin dissenyar les mateixes enquestes i/o les mateixes maneres d’obtenir les dades de camp, per exemple (això farà que els resultat siguin comparables), o compartir preguntes de les entrevistes que es preparin. 

 

    

 

La interpretació i discussió dels resultats la fareu per grups. Heu d'elaborar unes conclusions (que bàsicament són les respostes acurades de les preguntes plantejades), les quals permeten validar o descartar la hipòtesi formulada.

Trucs per fer una bona conclusió  

  1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
  2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havíeu plantejat a l'inici de la recerca.
  3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
  4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més senzill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.
 

Cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. No hauria de tenir més de deu pàgines i no hi ha d'aparèixer res enganxat ni copiat (excepte algunes imatges o mapes); per això limitem l’extensió de la memòria.

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format Powerpoint, que pot penjar en algun espai web del centre o aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? Què hem trobat? Què hem après?

Seria molt interessant que tinguessin una estructura tipus simposi, on cada grup presenta la seva recerca i després hi ha torns de preguntes. Els torns de preguntes permetran aprofundir més en els problemes i la recerca en concret.


 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 

 


Recomana'ns a