Residus a la llar

La recerca es presenta a partir de tres situacions. Un noi que durant les vacances visita una exposició en la que veu les deixalles que, per terme mig, genera anualment una família com la seva. En un segon cas, es tracta d'una noia que llegeix una notícia en un diari relacionada amb els residus a Catalunya. El tercer cas explica una de les feines de classe relacionada amb les deixalles domèstiques, en aquest cas derivada de propaganda que arriba a les bústies durant una campanya electoral.

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.
 

 

Prenent com a referència aquestes 3 situacions podem vertebrar el nostre projecte de recerca.Les situacions que acabem de llegir estan totes tres extretes de la realitat i poden servir de punt de partida per a realitzar el nostre projecte de recerca.

En primer lloc, per realitzar la investigació, caldrà que ens organitzem en petits grups de 3 persones (també hi ha la possibilitat de fer grups de 6, tot i que requereix una organització una mica diferent).Cada grup pot estudiar una situació, de manera que a la mateixa classe hi pot haver diversos grups que investiguin el mateix.

En segon lloc definirem què podem investigar. Recordeu que heu de plantejar la recerca en forma de preguntes a investigar:

Es proposa subdividir la temàtica en tres blocs, cadascun relacionat amb una situació del context a partir de la qual s'originen diverses qüestions. Dues propostes d'organització possible: (1) cada grup de 3 o 6 persones investiga una situació; (2) cada grup hi ha un company (si el grup és de 3) o dos (si el grup és de 6) que s’encarreguen d’investigar cada situació. Tot seguit s'apunten unes quantes propostes de qüestions a investigar:


Situació 1 Les deixalles que generem

-    Quins residus es generen a la llar diàriament? 
-    Quina quantitat de paper i cartró?
-    Quina quantitat de vidre?
-    Quina quantitat de plàstics?
-    Quina quantitat de residus orgànics?
-    Quins altres residus es generen?

Situació 2 El reciclatge de residus 

-    A casa, quins tipus de residus separem en recipients diferents?
-    Els residus que separem, a quins llocs els dipositem?
-    Què podem fer per generar menys residus?
-    Què se'n fa d'aquests residus?
-    Quin impacte sobre el medi natural generen aquests residus?


Situació 3 Material de rebuig 
-    Quins són els objectes o productes quotidians que generen més residus?
-    Quin tipus de material és més abundant a casa nostre com a residu?
-    Què fem amb les piles i els acumuladors d'energia?
-    Què fem amb els medicaments caducats o que ja no prenem?
-    Què fem amb els fluorescents i les bombetes?
-    Què pensem del fet d’haver de pagar les bosses de plàstic a l’anar a comprar?
-    Què fem amb els residus voluminosos com un moble o un electrodomèstic?
-    Què fem amb aquells residus que contenen productes químics perillosos com les restes
     de pintura o els dissolvents?

 

Podríem subdividir les qüestions en dos blocs, de manera que a cada grup de quatre hi hagi una parella que investiga cada bloc. Així, doncs a cada grup hi haurà dos experts en cada bloc: una parella en La contaminació sonora, és realment un problema al nostre municipi? I una altra en Quines interrelacions hi ha entre el trànsit i la contaminació sonora?

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen  hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements, les idees i les prediccions que sou capaços de fer. Les hipòtesis ens orientaran sobre les accions que cal realitzar per obtenir les dades. Aquestes hipòtesis, respostes probables a les preguntes plantejades inicialment, són les que les dades obtingudes a la recerca us han de permetre confirmar o rebutjar. Per això les formularem sempre començant de la següent manera: “Potser....” 

Veiem alguns exemples:

“Potser, a casa, no separem els diferents tipus de residus"
"Potser els plàstics són el tipus de residu més abundant a les llars"
“Potser no utilitzem prou els en contenidors selectius de residus"
"Potser no es coneix prou bé l'impacte de determinats residus sobre el medi"
"Potser, en general, no ens preocupem massa del problema que generen els residus"

 

Obtenció de dades                  

Caldrà treballar amb dades que podeu cercar a casa vostra així com amb dades bibliogràfiques i obtingudes per internet. Serà interessant cercar informació sobre els diferents tipus de residus domèstics i la quantitat que es generen a Catalunya.

Per conèixer les deixalles que generem podem separar i pesar diàriament o setmanalment els residus de cada tipus i tenir una mostra prou gran de famílies (a partir del companys i companyes de classe, o d'altres cursos).

La cerca d’informació a webs us pot proporcionar dades sobre els residus i el seu reciclatge, així com sobre el seu impacte ambiental.

Com a fonts d’informació bibliogràfica disposarem de llibres, articles i pàgines web. En molts casos caldrà que trobeu dades numèriques que ens ajudin a respondre les nostres qüestions.

Cada grup pot fer servir diferents mètodes d'investigació. Com a font d’informació sobre aquest tema hi ha multitud de pàgines web, noticies de diaris, butlletins locals dels municipis, llibres i articles. Probablement caldrà preparar alguna entrevista i dissenyar una (o més d’una) enquesta per trobar resultats quantificables que ens ajudin a respondre les nostres qüestions i contrastar les nostres hipòtesis.

 

 

Alguns webs suggerents alhora d’investigar aquestes qüestions:

 


Processament de les dades          

Les dades obtingudes les haurem de representar en diferents formats que facilitin la seva interpretació: taules, gràfics, diagrames. També, probablement, haurem de realitzar alguns càlculs matemàtics senzills: canvis d'unitats, percentatges, etc.

 

 

    

 

La interpretació i discussió dels resultats la fareu per grups. Heu d'elaborar unes conclusions (que bàsicament són les respostes acurades de les preguntes plantejades), les quals permeten validar o descartar la hipòtesi formulada.

Trucs per fer una bona conclusió  

  1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
  2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havíeu plantejat a l'inici de la recerca.
  3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
  4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més senzill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.
 

Cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. No hauria de tenir més de deu pàgines i no hi ha d'aparèixer res enganxat ni copiat (excepte algunes imatges o mapes); per això limitem l’extensió de la memòria.

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format Powerpoint, que pot penjar en algun espai web del centre o aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? Què hem trobat? Què hem après?

 

Seria molt interessant que tinguessin una estructura tipus simposi, on cada grup presenta la seva recerca i després hi ha torns de preguntes. Els torns de preguntes permetran aprofundir més en els problemes i la recerca en concret.
 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 

 


Recomana'ns a