La clau per obtenir bones dades a través d’una enquesta és desenvolupar un bon qüestionari. Tant si ompliu vosaltres mateixos les enquestes a peu de carrer, com si les passeu a través de correu electrònic o internet, necessitareu saber com dissenyar una bona enquesta.

Què és una enquesta?

Una enquesta presenta una sèrie de preguntes realitzades a un conjunt de persones triades aleatòriament que amb les seves respostes proporcionarà dades útils pel investigador. A simple vista, sembla senzill escriure una sèrie de preguntes per recopilar informació, però hi ha molts detalls que cal tenir en compte per tal de desenvolupar un bon qüestionari. Ens centrarem en la descripció d’alguns dels elements clau.

Objectius

La clau per desenvolupar una bona enquesta és que sigui breu garantint, al mateix temps, que capti tota la informació necessària. Abans de començar a dissenyar la vostra enquesta, heu de tenir clar el tema o objectiu a investigar. Heu de fer un llistat amb la informació que voleu recollir, aquesta llista ha de servir per arribar als objectius de la investigació.
Un cop hagueu desenvolupat el qüestionari de l'enquesta, podeu tornar al llistat d’objectius per determinar si cadascuna de les preguntes proporciona la informació que vosaltres necessiteu. Qualsevol pregunta que no ofereixi la informació necessària ha de ser eliminada.

 


Hi ha dos tipus diferents de preguntes que es poden utilitzar per a recopilar informació.

 • Pregunta de resposta tancada o estructurada (es tria entre les opcions donades)
 • Pregunta de resposta oberta (l'enquestat pot contestar el que vulgui)

És important entendre quan i com utilitzar aquests tipus de preguntes en el disseny de l'enquesta.

Pregunta estructurada (resposta tancada)

Les estructurades són preguntes que ofereixen al entrevistat un conjunt tancat de respostes a escollir. Les preguntes estructurades fan que la recollida de dades i el seu anàlisi sigui molt més senzill. Per altra banda al ser més senzilles de contestar i es triga menys temps en contestar. Les preguntes estructurades són més adequades en les següents situacions: (1) quan es té un coneixement profund de les respostes de manera que es pugui desenvolupar adequadament les opcions de respostes (2) quan no es tracta de captar noves idees o pensaments del receptor de l’enquesta.

Exemples de preguntes estructuradesAl redactar la selecció de respostes d’una pregunta estructurada, us heu d’assegurar que la llista inclou totes les alternatives possibles i que cadascuna de les respostes és única (és a dir, que no se superposen). Així, per exemple, a la pregunta sobre el nombre d’hores dedicades a fer els deures, hem inclòs totes les opcions sobre el nombre d'hores (de 0 a 24). A més, te n'adonaràs de que s'ha tingut cura en no solapar les hores posant com a opcions de "0 a 1 hora" i "2 a 3 hores" en lloc de dir "0 a 1 hora" i "1 a 2 hores ".

A vegades, s’han d’incloure a la llista d'opcions respostes generals com (com "Altres", "No se", "Cap de les anteriors", etc ..) ja que ajudaran a assegurar l'exactitud de recollida de dades. A l'exemple sobre quina matèria agrada més, la darrera resposta és "Una altra". Atès que les matèries varien d’una escola a un altre, d’aquesta manera no forcem als enquestats a seleccionar entre un altres àrea temàtiques.¿? No obstant heu de tractar que els enquestats puguin respondre a la majoria de les preguntes del qüestionari.

També assegureu-vos que totes les respostes estan relacionades amb els objectius. respostes irrellevants poden distreure a l'entrevistat.

Exemple d'una pregunta mal formulada amb una opció de resposta irrellevant


Si afegim com a opció “la pràctica de futbol ", podem trobar que la pràctica de futbol és l'activitat favorita d'alguns enquestats, però no és rellevant per l'objectiu de l'enquesta que es centra en saber en quina matèria gaudeixen més els estudiants?
La consistència és molt important quan redactem el llistat de respostes. Totes les respostes han de ser similars, unes no poden destacar d’altres. També fa que sigui molt més fàcil per als enquestats trobar la resposta que sigui rellevant. Veieu un exemple utilitzant la pregunta sobre les hores de dedicació per a fer els deures:

Exemple d'una mala pregunta incoherent amb opcions de resposta


En aquest exemple, la segona opció diu és exactament el mateix que el que teníem abans, però la segona opció parla de minuts en lloc d'hores per la qual cosa la fa incompatible amb la resta d’opcions.
La pregunta qualitativa

A vegades interessa obtenir l'opinió d'una persona sobre un tema, producte, esdeveniment, etc . Per tal d'avaluar el grau d’acceptació o implicació personal al voltant d'un tema, la millor opció és utilitzar preguntes de valoració o rang on es demana a l'enquestat el grau de satisfacció en relació a un tema. Per exemple:Una pregunta rànquing demana als enquestats explicar com se senten sobre algun tema per comparació amb els articles d'una llista. Per exemple:

Exemple d'una pregunta del rànquing


En general, si mirem d'aconseguir l'opinió de l'enquestat sobre algun tema, el millor és fer una pregunta on s’avalua el grau d’acceptació en lloc d'un rànquing. Una classificació demana als enquestats fer una llista de les seves respostes en ordre de preferència. El desavantatge d'un rànquing és que si el l’enquestat té la mateixa opinió sobre dos o més elements, se sent obligat de separar-los en un rànquing. Els resultats d'una classificació indiquen quin és el tema es preferit i quin ho és menys.


No estructurades (obertes)

Les preguntes no estructurades o obertes, són aquelles on no hi ha una llista d'opcions de respostes entre les que triar. Exemple:

Exemple d'una pregunta no-estructuradaÉs millor utilitzar les preguntes no estructurades quan s'estan explorant noves idees i no se sap ben bé què esperar dels enquestats. Es poden crear preguntes semi estructurada com les següents:

Exemple d'una pregunta estructurada parcialment


Les preguntes obertes permeten obtenir una visió més clara de l’opinió dels entrevistats i les seves idees sobre un tema. Els desavantatges d'utilitzar preguntes obertes és que l’entrevistat necessita més temps per contestar-les i és difícil d'analitzar les dades. En general, s’ha de tractar de minimitzar el nombre de preguntes obertes d'una enquesta.

 


Aquests són alguns consells i trucs que us ajudaran a dissenyar una bona enquesta:

 • Indiqueu clarament els vostres objectius de recerca.

Moltes persones són reticents a contestar preguntes sobre personals i a donar les seves opinions. Si s'està desenvolupant una enquesta per a un treball de recerca, és molt probable que els receptors de l’enquesta estiguin més disposats a contestar-la si tenen clar l’objectiu de l’enquesta. A la part superior del l’enquesta, cal explicar-ne breument l’objectiu i assegurar a cada entrevistat que les seves respostes seran totalment anònimes. Per respectar a la intimitat de l’enquestat s’ha d'anomenar les persones com subject1, subject2, etc .

 • Incloeu les instruccions de com respondre a l’enquesta

Per tal de recollir uns resultats vàlids, assegureu-vos d'incloure instruccions sobre com contestar el qüestionari de l'enquesta. Les instruccions en general poden ser del tipus:
Si us plau, marqueu la casella corresponent al costat de la seva opció de resposta amb una "x" (X). Si us plau, contesti totes les preguntes el millor que pugui.

 • No demaneu informació personal si no és imprescindible

Moltes persones eviten omplir enquestes quan se'ls demanar informació personal (edat, raça, nivell d'ingressos, etc ..) Malgrat tot, en molts casos, aquesta informació és necessària per a la investigació. Si es necessita aquest tipus d'informació el millor és posar les preguntes al final de l'enquesta.

 • Mantingueu les preguntes curtes i concises

El text de les preguntes ha de ser curt i concís. La millor manera d'assegurar-se que les preguntes estan ben redactades és provar l’enquesta en un petit grup abans de passar-la a la mostra completa.
Mostra: estadísticament representa un subconjunt d'individus d'una població

 • Feu només una pregunta a la vegada

És un error molt comú a les enquestes, i que afecta seriosament al seu anàlisi. Quan es redacta una pregunta, ha d’assegurar-se que només s'està fent una pregunta a la vegada.

Un exemple d'una doble pregunta:Observa que la pregunta amb doble resposta pot tenir moltes interpretacions:
Els professors estan satisfets
Els estudiants estan satisfets
Els mestres i estudiants estan satisfets
Un "insatisfet" La resposta podria significar qualsevol dels següents:
Els mestres no estan satisfets
Els estudiants no estan satisfets
Professors i estudiants no estan satisfets
Per resoldre aquest problema, només cal trencar aquesta pregunta en dues qüestions diferents tal com es mostra a l'exemple anterior.
També és important tenir en compte que les dues preguntes anteriors són molt similars i que s’ha subratllat la paraula clau per tal de distingir-les. Aquesta és una bona tècnica per garantir que els enquestats estan llegint les preguntes correctament quan les estructures són molt similars.

 • Assegureu-vos que les preguntes són imparcials

Al desenvolupar una enquesta heu d’assegurar-vos que les preguntes estan redactades de forma neutral, és a dir, que no s’esta conduint cap a una determinada resposta. Això pot semblar evident, però molt sovint quan s'escriuen les preguntes, la forma de formular-les pot reflectir la opinió de l’investigador.


Exemple d'una pregunta principal i com corregir-laLa pregunta esbiaixada impulsa a l’enquestat a respondre que el nou menú és més saludable que l’anterior. La pregunta neutra es millor per que elimina prejudicis.

 • Feu preguntes que poden ser contestades

Cal assegurar-se que les preguntes que es formulen són preguntes que la gent serà capaç de respondre. L'error més comú és fer preguntes que la majoria de la gent no pot recordar. Exemple:


Si bé aquesta qüestió sembla perfectament acceptable, és probable que molts estudiants no recordin el que van gastar en articles escolars. La majoria de les respostes probablement s'endevinaran, i molts dels enquestats es poden sentir frustrats quan se'ls demana informació que no recorden. Aleshores cal reformular la pregunta per fer-la més fàcil de contestar.

 • Ordeneu les preguntes per temes

Si l’enquesta té més de sis preguntes, has de fer un esforç per organitzar-les de tal manera que l’enquestat pugui respondre-les el més ràpidament possible. Una bona manera d'organitzar les preguntes és agrupant-les per temes.

 • Presenteu les preguntes en un disseny net i organitzat

Un disseny net, farà que sigui més senzill per a la gent respondre-les i per a l'enquestador recollir les dades.

 • Proveu l’enquesta

Un cop desenvolupada l'enquesta, fer una petita prova (5 -10 persones) per assegurar-se que els enquestats entenen clarament les preguntes que se'ls demanen, i que s'esta recollint la informació necessària per la recerca.

 

Parasuraman, A. Investigació de Mercats - 2 ª Edició. Wesley Publishing Company-Addison, Inc, 1991.

 
 


Recomana'ns a