Un divendres a la sortida de classe un grup de nois i noies de secundària conversa al voltant d’un tema recurrent: ¿fins a quina hora del vespre o de la nit els deixen sortir durant els caps de setmana?.

Es plantegen alguns dels factors que poden influir en la situació personal de cadascú amb relació a aquesta pregunta


 

A partir del context en què es presenta la situació es pot estructurar un projecte de recerca.


En primer lloc, caldrà que us organitzeu en petits grups de cinc o sis persones.

En segon lloc, definireu què podeu investigar. Tot seguit teniu unes quantes propostes. Recordeu que  heu de plantejar la recerca en forma de preguntes per investigar:

Podríeu subdividir les qüestions en tres blocs, de manera que a cada grup de sis hi hagi una parella que investiga cada bloc. Així, doncs, a cada grup hi haurà tres experts en cada bloc: una parella en On acostumes a anar quan surts i amb qui hi vas?; una altra, Com et desplaces quan vas i quan tornes?, A quina hora tornes i com ho parles amb els pares?  

On acostumes a anar quan surts i amb qui hi vas?

 1. ¿Acostumes a anar lluny o a prop de casa, quan surts al vespre o la nit?
 2. A quin tipus de lloc acostumes a anar?
 3. En quin moment de la setmana hi vas?
 4. Amb qui acostumes a sortir?

Com et desplaces quan vas i quan tornes?

 1. Amb quin mitjà de transport et mous per anar al lloc on surts?
 2. I per tornar, com ho fas?
 3. ¿Influeix el desplaçament en el fet d’haver de tornar a una hora determinada?
 4. Quan surts, acostumes a tenir conductes de risc? De quin tipus (consum de substàncies tòxiques, sexe no segur, conducció temerària)?

A quina hora tornes i com ho parles amb els pares?  

 1. ¿Els teus pares saben amb qui vas? ¿Influeix d’alguna manera aquest fet en l’hora límit de tornada?
 2. ¿Es retarda l’hora en què has de tornar a casa a mesura que et fas gran?
 3. Els nois, ¿els deixen sortir fins més tard que les noies?
 4. ¿Tens germans grans? ¿Influeix això d’alguna manera en l’hora límit de tornada?
 5. ¿Fins quin punt creus que té importància la relació i comunicació que tens amb els pares quan surts de nit? Qui és més “dur” el pare o la mare?

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquestes tipus de respostes s’anomenen hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements i idees que teniu. Seran respostes que més tard el vostre procés de recerca haurà de comprovar ja sigui per incorporar-les o per rebutjar-les.. Per això les formulareu sempre començant de la manera següent: “Potser....”

Alguns exemples:
“Potser el joves acostumem a utilitzar el transport públic per moure’ns quan sortim al vespre o a la nit”.
“Potser el fet de tenir germans grans facilita que et deixin sortir fins més tard”.
“Potser si els pares sabessin sempre on vaig i amb qui vaig em deixarien tornar més tard”.


 

Obtenció de dades             

Cada grup podrà fer servir diferents mètodes de treball. Com a font d’informació disposareu de pàgines web, notícies de diaris, articles...
Com que aquesta recerca se sustenta molt en les conductes individuals (i col·lectives) dels joves i en les relacions amb els pares, pot resultar interessant preparar alguna entrevista i dissenyar una (o més d’una) enquesta per trobar resultats quantificables que us ajudin a respondre les  qüestions.

Processament de les dades      

Els resultats de les enquestes els haureu de representar en taules i gràfics, i probablement haureu de realitzar alguns càlculs estadístics senzills.
Alguns webs interessant a l'hora d’investigar aquestes qüestions:

Oci nocturn (participació dels joves en el disseny):
http://www.senderi.org
Apartat Nit Jove del web de l’Ajuntament de Barcelona: conté diversos apartats sobre: mobilitat pública nocturna, opinions dels joves sobre l’oci nocturn, etcètera:
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,121995261_122025638_1,00.html
Consell de la Joventut de Barcelona: conté alguns apartats referits a salut i sostenibilitat (àrees de treball):
http://www.cjb.cat/index.php#
Projecte Joves i Nit: iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que pretenia promoure la participació dels joves en l’elaboració de propostes per a l’oci nocturn. (Segurament s’ha “perdut” en el temps, perquè el web oficial no funciona). Interessant a tall de veure l’estructura d’un procés d'aquesta mena:
http://www.bcn.es/projectejove/pdf/catala/vii_adt/altres/presentacio_projecte.pdf
Informe de la segona fase del projecte Joves i Nit:
http://www.democraciaweb.org/jovesinit/informe_enquesta.pdf

Consells per prevenir accidents de trànsit:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1946/doc12505.html
Prevenció del tabaquisme
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3283/doc27362.html
Sexe segur
http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/AppPHP/index.php

Una proposta d’organització podria ser que els “experts” de cada grup, és a dir, aquelles persones encarregades de les mateixes preguntes, col·laborin entre elles. De manera que, tot i obtenir dades diferents, es puguin dissenyar les mateixes enquestes, per exemple (això farà que els resultat siguin comparables), o compatir preguntes de les entrevistes que es preparin.

 

La interpretació i discussió dels resultats la fareu per grups. Heu d’elaborar unes conclusions (que bàsicament són les respostes acurades de les preguntes plantejades), les quals permeten validar o descartar la hipòtesi formulada).

Trucs per fer una bona conclusió

 1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
 2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havieu plantejat a l'inici de la recerca.
 3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
 4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més sencill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.

 

Cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. No hauria de tenir més de deu pàgines i que no hi ha d'aparèixer res enganxat ni copiat (excepte algunes imatges o mapes); per això limitem l’extensió de la memòria.

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format PowerPoint, que pot penjar en algun espai web del centre o en aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? i Què hem trobat? Seria molt interessant que les presentacions s'estructuressin en forma simposi, és a dir,  que cada grup presenti la seva recerca i després es realitzi el torn de preguntes. Aquests torns permetran aprofundir més en els problemes i en la recerca.

 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 


Recomana'ns a