canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Com es fa una recerca? Etapes 7- Com analitzo els resultats?

7- Com analitzo els resultats?

 Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes: relacionar el que s'ha trobat amb la informació prèvia; identificar regularitats; correlacionar variables; relacionar causes amb efectes i, en general, explicar els resultats a partit dels coneixements teòrics. Per a l'anàlisi dels resultats és important que els ordenis i en facis una representació clara i ordenada: taules, gràfics, esquemes, diagrames, etc. Això et permetrà elaborar més fàcilment les conclusions.

No és cap fracàs que els resultats siguin diferents del que esperaves trobar. Justament en això es basa el valor de la recerca, en saber fer-se preguntes i comprovar hipòtesis.

Visita: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasetractament.html

Per més informació:

 A l'hora d'interpretar els resultats, el tutor/a també et pot ser de molta ajuda. Aquí sota podràs llegir les dubtes que van sorgir a un grup d'estudiants en el moment d'estudiar unes gràfiques... però com cada treball té les seves especificats, no dubtis en preguntar els teus dubtes al tutor/a!
   Hola, en el nostre treball de recerca ens toca estudiar unes gràfiques. És una comparació del temps que tarden 4 materials diferents en perdre la càrrega. L'eix X, que és el temps, s'ha passat a escala logarítmica, per donar més importància a la part inicial de la gràfica, que és on hi ha més variació. El valor dels voltatges (eix Y) s'ha normalitzat per a fer més fàcil la comparació dels 4 materials.

Algun consell per descriure/explicar les gràfiques? Algun punt important a estudiar?

 Després d'observar les seves gràfiques el què caldria comentar és que:
 
1.- Si utilitzeu una escala logarítmica, cal fer-ho notar al lector de forma insistent. De forma contraria normalment la gent no se n'adona i llegeix de forma normal la gràfica arribant a conclusions molt diferents a la realitat.
 
2.- La variació de la variable dependent (voltatge) en els primers 10 segons resulta gairebé nul·la. Per tant aplicar aquí una escala logarítmica (per aquesta raó) no resulta útil. Sí, ho resulta per una altra raó: el temps necessari per observar la descàrrega és gran i els materials triguen molt. Aleshores per poder observar-la sense haver d'utilitzar un full molt llarg o que els primers segons (on no passa res) no s'observin bé, val la pena utilitzar una gràfica logarítmica.

3.-Si voleu observar amb més detall el què passa en ordenades (voltatge) en els primers segons (on la variació és mínima) també poden representar aquest eix en escala logarítmica. Proveu-ho a veure què en resulta.

» Més informació sobre com fer gràfics i taules
 

logos.gif