canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblioteca de treballs Art i humanitats El vampirisme arreu del món i a Catalunya

El vampirisme arreu del món i a Catalunya

Títol del treball: El vampirisme arreu del món i a Catalunya
Curs acadèmic: curs 2005 - 2006
Autor/s: Alba Duran Vidal  
Tutor: Miracle Sala 
Centre:  IES Vallvera 
Localitat: Salt
Comarca: Gironès
Àrea de coneixement: art i humanitats

Tipus de treball:  bibliogràfic
 Període històric:  actualitat 
Àmbit geogràfic: Món               
 
Objectius    
 
Quan cursava 4t d’ESO ja vaig començar a plantejar-me quin seria el tema que a batxillerat escolliria per realitzar la recerca. Inicialment vaig pensar quins temes m’eren d’interès, el que realment m’apassionava, continguts polifacètics.

El meu interès pel tema dels vampirs es va emprendre quan vaig veure la pel·lícula Entrevista con el vampiro, escrita anteriorment per Anne Rice y protagonitzada per Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea i Christian Slater.
El treball de recerca el volia fer sobre la història dels vampirs, en què consistien aquests éssers, les seves tècniques...però aquest contingut no arribava a cap lloc.

Se`m va donar a conèixer autors catalans que havien escrit sobre vampirs i em van donar la idea d’enllaçar els temes que volia tractar amb aquests.

Finalment vaig titular el meu treball com “El vampirisme: arreu del món i a Catalunya”, on a partir d’aquests escriptors catalans investigaria si havien estat influenciats pel gran fenomen de la literatura universal de terror: Dràcula, de Bram Stoker.

Els meus objectius en aquest treball són:

La recerca de l’antropologia dels vampirs universalment, seguidament els coneixements bàsics per analitzar una obra de terror, i finalment conèixer Dràcula, i dintre de Dràcula els seus antecedents i la literatura  posterior.
 
Cerca en l’antropologia catalana d’obres on es tracten els vampirs, analitzant-ne les més importants.

Finalment mitjançant una enquesta veure si la gent relaciona un vampir amb la imatge de Dràcula, i descobrir si aquest tema és d`interès actualment.
Un cop decidit el treball, he formulat dues hipòtesi, la primera és que crec que totes les obres de vampirs tenen elements en comú i s’escriuen a partir del model de Bram Stoker. La segona hipòtesis és que crec que la gent no relaciona Dràcula amb la paraula vampir.

Metodologia  
 
Aquest treball consta de dues grans parts: el vampirisme arreu del món i el vampirisme en la literatura catalana.

El primer apartat introdueix el concepte d’aquest personatge malèfic, la definició també de la creença d’aquests éssers i tots els noms que pot tenir un vampir. A continuació la creació d’aquesta gran creença al llarg dels anys on estarà dividida per continents i per anys. Successivament, s’explica com s’analitza una obra de terror o de fantasia. Seguidament un resum de tots els antecedents literaris de Dràcula i Vlad Tepes, el comte malvat que va inspirar a Bram Stoker per escriure el llibre.

Finalment s’esmentarà el millor fenomen literari d’aquesta literatura, Dràcula, amb la biografia del seu autor i l’argument del llibre, on analitzaré la seva obra de terror. Per acabar aquest apartat s’introduirà la literatura posterior a Dràcula on alguns d’ells si han deixat influenciar.

El segon apartat, parteix amb el nom del vampir a Catalunya, la seva etimologia. A continuació la presència de vampirs a la literatura amb tres grans escriptors Joaquim Ruyra, Pere Calders i Joan Perucho, s’esmentarà la seva biografia, l’argument dels seus llibres i l’anàlisi de les seves obres. Seguidament la presència de vampirs a assajos, ressenyes literàries. Finalment altres autors que tracten sobre aquest fenomen.

Les fonts d’informació que he utilitzat per aquesta recerca han estat novel·les de Joaquim Ruyra amb el conte “la xucladora”, Pere Calders amb el conte “vinc per dona fe” i finalment Joan Perucho amb les “històries naturals”. També he consultat en llibres d’informació, enciclopèdies i internet.

Conclusions  
 
En definitiva, crec que aquest treball ha quedat més extens del que em pensava i he trobat més informació de la que m’imaginava trobar i això m’ho ha facilitat tot.

Havia formulat dos hipòtesis, la primera és que creia que tota la literatura de vampirs estava influenciada per Dràcula, mitjançant el treball s’ha pogut comprovar que moltes de les obres sí han estat influenciades per aquest personatges, però que moltes d’altres no, ja que aquest tema engloba a una extensa llista d’escriptors.
Les tres obres principals de la literatura catalana que vaig analitzar van ser, Joaquim Ruyra amb el conte de “la xucladora”, Pere Calders amb el conte “Vinc per donar fe” i Joan Perucho amb “Les històries naturals”. Finalment informada i entesa en aquest tema he pogut saber que l’únic influenciat en l’obra de Dràcula ha estat Joan Perucho amb “Les històries naturals”.

La segona hipòtesi que vaig formular és que pensava que la gent no relacionava Dràcula amb la paraula vampir, i mitjançant les enquestes s’ha comprovat que la hipòtesi és errònia, ja que més de la meitat de les persones, en anomenar la paraula vampir s’imaginen la imatge de Dràcula, amb la capa negre, engominat, alt i prim, amb  la cara pàl·lid,etc. No només vaig formular aquesta pregunta sinó que més diverses relacionades amb aquest tema. A partir d’aquestes enquestes he pogut deduir que les persones no tenen gaire interès sobre el tema dels vampirs i la seva literatura, però si que he comprovat que el cinema de vampirs engloba a una gran multitud de gent que les va a mirar.

Tots els objectius que em vaig plantejar al principi s’han complert. Vaig trobar l’antropologia de vampirs mundialment on m’he adonat que aquest tema en temps remots va despertar interès sobretot al centre d’Europa i a molts més indrets. Vaig trobar un anàlisi capaç d’estudiar totes les obres possibles i fer-les entenedores, continuadament el coneixement complert de Dràcula, el seu autor i tot el que envolta aquest tema, com per exemple els seus antecedents literaris i les llegendes o la literatura posterior a aquest gran fenomen literari.
 
Bibliografia  

 
Llibres:

CALDERS, Pere. Invasió subtil i altres contes. Barcelona, Edició 62, 2002
CONSTANTINE, Gregory, El libro de los vampiros.Guía para exterminadores, Madrid, Arkano books, 2004
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Coromines IX, Barcelona, 1991GONZÁLEZ, Héctor .
GONZÁLEZ, Héctor .Vampiros. Barcelona, Universos alternativos, 2002
Gran enciclopèdia catalana, volum 23, Barcelona 1980-1989
GUIJARRO, Josep. Guía de la Cataluña mágica. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1999.
G. Aracil, Miguel. Vampiros mito y realidad de los no-muertos, Madrid, Edaf ,2003 G. Gonzàlez, José. Criptozoología. Madrid, EDAF, 2002PERUCHO, Joan. Les històries naturals. Barcelona, Edició 62, 2003PERUCHO, Joan. Les presències secretes. Barcelona, Columna ,1995
RUYRA, Joaquim. Marines i Boscatges. Barcelona, Nova biblioteca selecta, 2004.
STOKER, Bram. Drácula. Barcelona: Anaya, 1984

Webs:

http://www.escalofrio.com/n/Vampiros/Distintos_Nombres_de_los_Vampiros_3/
Disntintos_Nombres_de_los_Vampiros_3.php [dimarts, 7 / juny / 2005, 19:59:47]
http://boards3.melodysoft.com/app?ID=reinoperdido2&msg=135&DOC=201[diumenge, 19 / juny / 2005, 21:54]
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2153 [dimarts, 30 / agost / 2005, 20:09:39]
http://www.elaleph.com/libros.cfm?item=837&style=biblioteca  [dissabte, 10 /setembre / 2005, 20:23:27]
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1829 [diumenge, 25 / / 2005, 15:30:09]
http://www.mcrit.com/comsoc/treballsrecerca/treballs_05_06/suggeriments_05_06/
suggeriments_vampirs/suggeriments_vampirs.htm [diumenge, 27 / novembre / 2005, 16:45:47]
http://perso.wanadoo.es/dcasellas/labusca/narrati52.html  [dissabte, 3/ desembre / 2005, 19:33:46]
http://www.lacentral.com/wlc.html?wlc=20&seleccion=84-7727-409-6  [dissabte, 3 / desembre / 2005, 19:40:46]
www.casadellibro.com/secciones/seccion/0,1022,367,00.html  [dissabte, 3 / desembre / 2005 19:57:46]
http://www.vampiros.cl/libros-vamp/ [dijous, 5/ gener / 2005 20:13:49]
http://www.interplanetaria.com/ficha.php?id=Manuscritozarag [dijous, 5 / gener / 2005 21:08:15]
http://www.cinefantastico.com/terroruniversal/ficcion/index.php?t=cuentos&id=142 [dijous, 5 / gener / 2005 22:27:35]
http://www.vampiros.cl/especial/carmila.html [diumenge, 9 / gener / 2005 10:12:45]
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vampir [diumenge, 9 / gener / 2005 10:32:02]
 
Font:   COMSOC
   
Consulta el treball

 

logos.gif