canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblioteca de treballs Biologia Desenvolupament embrionari de les aus

Desenvolupament embrionari de les aus

Títol del treball:  Desenvolupament embrionari de les aus
Curs acadèmic: curs 2004 - 2005
Autor/s: Cristina González   Enric Vergés
Tutor:  Elisabet Pous  
Centre:   IES d`Aran  
Localitat:   Vielha e Mijaran
Comarca:  Val d`Aran
Àrea de coneixement:   biologia
Tipus de treball: experimental
Període històric: actualitat  
     
Objectius     
 
L’objectiu del nostre treball de recerca és estudiar el desenvolupament aus, tot observant les diferents fases que tenen lloc en aquest algunes de les condicions en què té lloc.
A part de l’estudi del desenvolupament embrionari pròpiament observar els efectes dels factors d’incubació en el procés sobretot en dos d’ells, que són la temperatura i la humitat.

Hipòtesis:
 
Degut a la gran complexitat del desenvolupament embrionari és gairebé impossible formular hipòtesis realment rellevants, però aquestes són en les quals basarem el nostre estudi:
Creiem que els factors d’incubació afecten molt el desenvolupament de l’embrió. D’aquests factors creiem que la temperatura i la humitat tenen una importància cabdal en el procés embrionari, podent fins i tot arribar a modificarlo.
Volem estudiar si els factors d’incubació realment afecten a l’ordre en què es produeix el desenvolupament embrionari o només afecta al creixement del pollet quan aquest ja està totalment desenvolupat.
També volem comprovar que la seqüència de fets que tenen lloc en el desenvolupament embrionari es produeix realment de la manera descrita teòricament.

Metodologia   
 
Quant al mètode d’estudi, aquest consistirà bàsicament en la incubació d’ous mitjançant una incubadora construïda per nosaltres, i en obrir-los cada cert temps en moments clau del desenvolupament embrionari per tal de poder observar l’embrió.

Per a dur a terme aquest estudi hem escollit les aus, i concretament les gallines, per diversos motius com són la curta durada del procés embrionari, la facilitat d’obtenir ous i d’incubar-los així com la de realitzar l’estudi, a més de qüestions morals. Però sobretot han estat els avantatges pràctics que oferien aquest tipus d’animals els que ens van ajudar a l’hora de decidir, sobretot el fet de què el procés de gestació fos extern per mitjà d’ous, amb la qual cosa l’estudi resultava més assequible.

DISSENY DE L’EXPERIMENT

El nostre objectiu és estudiar el desenvolupament embrionari i per a poder fer-ho hem optat per la construcció d’una incubadora. Els avantatges que presenta la construcció d’una incubadora davant de la incubació natural són la possibilitat de controlar i modificar les condicions del procés d’incubació i el major nombre d’ous incubats per tanda.

Conclusions   
 
Tot i que el nombre d’experiments ha estat reduït per manca de temps hem pogut arribar a les següents conclusions:
El desenvolupament embrionari de les aus es produeix a més velocitat a mesura que augmenta la temperatura però amb un límit. Com hem pogut comprovar, als 46,5º C l’embrió mor ja que aquesta temperatura està molt per sobre de la temperatura fisiològica. Malgrat això vam poder observar un grumoll que ens fa pensar que el desenvolupament de l’embrió va començar però es va aturar degut a les altes temperatures i va morir.
La baixa humitat no afecta a la sèrie de fets que tenen lloc durant el desenvolupament embrionari ni a les seves fases, però sí que afecta en el creixement de l’embrió una vegada aquest s’ha format. Aquests efectes de la humitat, durant el creixement de l’embrió, poden originar-ne la mort o malformacions greus la qual cosa suposarà una mort prematura o un  organisme amb greus dificultats per a sobreviure en el cas que arribi a néixer. Un grau d’humitat baix també afecta a la capacitat de l’embrió per a girar-se a l’interior de l’ou per tal de trencar la closca. A una humitat baixa l’embrió es queda adherit a les membranes de la closca i és incapaç de girar, la qual cosa dificulta l’eclosió.
El desenvolupament embrionari té lloc de la manera descrita teòricament i, tot i que es modifiquin les condicions de la incubació, la seqüència de fets que van des del zigot fins a un embrió totalment format no es modifica. Les condicions adverses d’incubació només afecten al creixement de l’embrió i a processos posteriors al seu desenvolupament com és el possicionament del pollet abans de l’eclosió.
Els pollets necessiten ajuda per a néixer. No sabem si les gallines ajuden als pollets a néixer però els pollets obtinguts durant aquests experiments van requerir la nostra ajuda per tal de poder sortir de l’ou.  
 
BIBLIOGRAFIA

LLIBRES

HOUILLON, C. Embriologia. Ed. Omega, S.A. Barcelona, 1977
CUELL, J. i altres. Biologia 2. Ed. Barcanova, S.A. Barcelona 2003
DUALDE, V. Biologia COU. ECIR. València 1982
HOUILLON, C. Ed. Omega, S.A. Barcelona, 1977
INTERNET

DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI
Tipos de huevos y desarrollo embrionario. http://www.uniovi.es/bos/Asignaturas/Zoologia/Guión%20PP11%2004.ppt
SIERRA ORDÓÑEZ, J. Desarrollo embrionario. http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZyEEZZlAYxGkuUlF.php
ZEBALLOS, M.G. El desarrollo embrionario.http://www.agroconnection.com.ar/secciones/avicultura/S001A00031.htm
ZEBALLOS, M.G. Desarrollo embrionario. http://www.agroconnection.com.ar/secciones/avicultura/S001A00251.htm
Desenvolupament embrionari. http://www.xtec.es/~malos/caracteristiques/desenvolupament/desenvolupament.htm
Desarrollo embrionario. http://www.upo.es/depa/webdex/biocel/Biologia/documentos/Desarrollo.pdf
Fecundación, gestación y nacimiento de las aves. http://www.uc.cl/sw_educ/prodanim/caracter/fi6a.htm
Reproducción y desarrollo en los animales. http://www.uprm.edu/biology/profs/borges/3425/reproduccion.ppt
Developmental Biology ONLINE! The chick embryo. http://www.uoguelph.ca/zoology/devobio/dbindex.htm
W. SMITH, T. Avian embryo. http://msstate.edu/dept/poultry/avianemb.htm
W. SMITH, T. Jr. The avian embryo. http://www.poultryhelp.com/avianembryo.html
Embriology. http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject?id=6
SCHWEITZER, M. H. i altres. Late cretaceous avian eggs with embryos from argentina. http://idinosauria.webcindario.com/descargas/Schweitzer%20et%20al%202002.pdf
INCUBADORES
GARCÍA, A. i RODRÍGUEZ, M. Modelos para fabricación de incubadoras. http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/incubadora/incubadoras.htm
Incubadora. http://centros3.pntic.mec.es/cp.nuestra.senora.de.los.remedios3/incubadora.htm
MARTIX, A. Incubadora. http://www.iespana.es/aviaqua/incubadora.htm
Cómo fabricar una incubadora casera. http://club.telepolis.com/gallfer/incubadora.htm
ZEBALLOS, M.G. Incubadoras horizontales y verticales. http://www.agroconnection.com.ar/secciones/avicultura/S001A00211.htm
Incubadora casera. http://ar.geocities.com/gallinasderaza/articulos/incubadora_casera.htm
CONDICIONS I PARÀMETRES D’INCUBACIÓ
ZEBALLOS, M.G. Parámetros técnicos correspondientes a la incubación. http://www.agroconnection.com.ar/secciones/avicultura/S001A00261.htm
Incubação artificial. http://galinhasalverca.8m.com/photo6.html
Gallinas y pollos. http://club.telepolis.com/gallfer/pollos.htm
SARDÁ JOVA, R. Efecto de la duración del precalentamiento de los huevos en su incubabilidad. http://www.iia.cu/teminc01.htm
SARDÁ JOVA,R. Régimen de incubación artificial. http://www.iia.cu/teminc02.htm
Guía de incubación. http://www.iespana.es/aviaqua/datincubacion.html
DEL PINO, R. Problemas comunes de incubación: causas y remedios. http://www.geocities.com/raydelpino_2000/problemascausasremediosincubacion.html
Incubación. http://ar.geocities.com/gallinasderaza/articulos/incubacion.htm
OVOSCOPI
Ovoscopio casero. http://ar.geocities.com/gallinasderaza/articulos/ovoscopio_casero.htm
CRIA
Cría sin gallina. http://ar.geocities.com/gallinasderaza/articulos/cria_sin_gallina.htm  
 
Font:   COMSOC
   
  Consulta el treball
 
 

logos.gif