canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblioteca de treballs Biologia L'excés de colesterol: una malaltia de la societat del benestar

L'excés de colesterol: una malaltia de la societat del benestar

Títol del treball: L'excés de colesterol: una malaltia de la societat del benestar
Curs acadèmic:  curs 2005 - 2006
Autor/s:  Marina Bataller Prim   
Tutor:  Joan Boada  
Centre:  IES Frederic Martí i Carreras  
Llocalitat:   Palafrugell
Comarca:  Baix Empordà
Àrea de coneixement:  biologia
Tipus de treball:   enquesta/entrevista
Període històric:  actualitat  
 

Objectius     
 

El tema del meu treball el vaig escollir per diferents motius. El principal va ser per conèixer millor les característiques d’un lípid que alhora de formar part de la nostra vida pot provocar-nos la mort. Molt sovint se’n parla i no se n’és conscient de la seva perillositat. Així doncs, m’enriqueix personalment ja que a través d’aquest treball he pogut conèixer-ne l’origen, les causes i els efectes. Una altra de les raons que m’ha portat a l’elecció d’aquest tema ha estat l’orientació posterior dels meus estudis, ja que m’agradaria cursar Medicina. Altres motius, no gens menys importants, foren l’existència de diferents casos a la meva família relacionats amb el colesterol. Cal esmentar també, l’interès en l’assumpte ja que és actual i arreu se’n parla.
El meu objectiu ha estat conèixer la morfologia de la biomolècula del colesterol, les malalties relacionades amb aquest i els hàbits que hauríem de prendre perquè aquesta substància vital no es converteixi en un problema. A més de descobrir si és una patologia única de les persones benestants o si tota la població la pot patir.

Metodologia   
 
El meu treball té tres parts ben diferenciades:
A la primera part s’hi inclou una definició de què són els greixos, els diferents tipus de lípids i una descripció de cadascun d’ells, així com imatges explicatives. També una breu explicació històrica del colesterol i més extensament explicades, les característiques d’aquest.
A la segona exposo les principals malalties relacionades amb el colesterol, les seves causes i els seus efectes.
Ja per acabar, al tercer apartat, explico com prevenir la malaltia de l’excés de colesterol i uns consells pràctics i fàcils per tenir una bona alimentació mediterrània, la qual ajuda a la prevenció de l’excés del colesterol.

Conclusions   
 
Fer aquest treball m’ha servit per veure que el colesterol en si no és una malaltia com molts pensem, sinó que és un dels components principals de les membranes cel·lulars del nostre cos, per tant és vital.
La hipòtesi plantejada de bon principi, no és certa. La malaltia de l’excés de colesterol no va relacionada amb la posició social dels pacients, sinó amb els hàbits d’aquests. Per tant, qualsevol persona pot patir un excés de colesterol i com a conseqüència alguna de les malalties anteriorment descrites, i no tan sols per l’alimentació que porti, sinó per altres factors de risc com per exemple, el tabac. Cal afegir, que les malalties que poden provocar un excés de colesterol, avui en dia es controlen molt més, per tant és més fàcil prevenir que a partir d’aquestes en derivi l’excés. Actualment la bona alimentació s’està perdent. Molt poca gent cuina a casa i cada vegada som més els que mengem plats precuinats o anem a menjar fora de casa. És aquí on ens equivoquem ja que aquests, sovint estan cuinats amb greix d’animal. Està estudiat, que el 90% dels infarts i angines de pit es podrien evitar amb una alimentació correcta acompanyada amb uns bon hàbits i aquesta és una de les dades més rellevants que he pogut extreure del meu treball.
 
Bibliografia   
 
Llibres

Dr. Del Hoyo Calduch, J., Alimentació sana 1. 1ª ed. Barcelona. Edicions Proa, 1985
Dr. H. Cooper, K. Control del colesterol, ediciones CEAC, 1989
Remedios caseros 2, 1ª ed. Barcelona. Libros Cúpula, 1996
Dr. López – Béscós, L. Descubre tu corazón, Fundación Española del corazón, 1998
Dr. Peters, D. Manual de enfermedades comunes, medicina complementaria y alimentación sana, Barcelona, Blume, 1999
Plaza, I., Arias, M.A., López, F. , Perea ,J.A. Colesterol y corazón. 1ª ed. Fundación Española del corazón, 2001
Gran enciclopèdia mèdica, vol. 4, Sarpe
Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. 14
Diccionario Enciclopédico Espasa, vol. 3
Dr. Mata, P., Sra. Maldeón, M., Resvista Mía. Nº 980. Madrid, 20 – 26 de Juny del 2005.
Online:

www.farmceuticonline.com
www.botanical-online.com
www.gencat.net/salut Articles (16-06-05)
www.mundofree.com Articles (16-06-05)
www.uib.es/ciencia Sistema de bibliografia (20-06-05)
http://revista.consumer.es/web Definicions (04-09- 05)
www.cienciesnaturals.com/biologia Fotografies (07-09-05)
www.terra.es Articles (20-06-05)
www.infocarne.com Articles (12-12-05)
www.geocities.com Articles (22-06-05)
www.viasalus.com Articles (14-09-05)
www.wikipedia.com Articles (26-09-05)
www.grec.net Definicions (molt sovint)
http://superfund.pharmacy.arizona.edu Fotografies (01-12-05)
www.juvenon.com Gràfic (26-11-05)
www.bio.puc.cl Gràfic i conceptes (26-11-05)
www.guambia.homestead.com Definicions (27-11-05)
www.tcb.cl Conceptes (02-12-05)
www.scielo.cl Articles (02-12-05)
www.virtual.unal.edu.co Fotografies (09-11-05)
 
Font:   COMSOC
 
  Consulta el treball

 

logos.gif