Dolors Reig és l'autora principal de l'espai sobre TIC i educació “El caparazón”. Es consultora,  professora per diferents empreses, institucions, i Universitats (UOC, Elisava, Programa Compartim (Dep. de Justícia), Fundación Telefónica, etc. ).

Llicenciada en Psicologia Social, Màster en Inserció Laboral, Multimèdia i desenvolupament web, participa freqüetment en diferents publicacions i esdeveniments en temes de Dinamització de comunitats, xarxes socials, web social, Tendències a Internet,  empresa 2.0, Social Media, Aprenentatge informal, Entorns Personals d´Aprenentatge, E-learning, i Cibercultures.


La infoxicació és l'excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per comprendre-la i assimilar-la, per prendre una decisió o per estar ben informat sobre un tema concret.

Dolors Reig ens comenta com aquesta infoxicació ha fet sorgir noves professions com el "content curator" o "content manager". El filtratge d'informació a mans d’experts, sigui una persona o una empresa, és una nova professió. Es tracta d'una democratització de tasques que abans tenien els càrrecs importants d’una empresa: l’expert assessor.

Més a:
Content curator, Intermediario del conocimiento: nueva profesión para la web 3.0
http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/09/content-curator-web-3/

Web 2.0 Expo NY: Clay Shirky (shirky.com) It's Not Information Overload. It's Filter Failure.
http://web2expo.blip.tv/file/1277460

 

Google, continua sent útil?

Competir o compartir, que és més efectiu?

La frontera entre l'àmbit professional i personals es cada dia més difusa?

Es valora més l’espontaneïtat?

El facebook potser una eina de recerca?

Dades personals: Bé públic o privat?

Internet i l’accès a les dades ha permès a la investigació social fer un salt?

La investigació social potser no preocupi massa a les principals marques presents a les xarxes socials, però el cas és que si ens deixessin que analitzéssim grans conjunts de dades anònimes a Facebook o Twitter podríem extreure interessants conclusions sobre qüestions socials clau per a l'autoconeixement de la humanitat.

Dolors Reig es plateja si la qüestió no s'hauria d'abordar com ho fan amb els Open data, el moviment d'alliberament de dades abans privades de les administracions perquè tots i totes puguem investigar amb elles. Exigir que Facebook, Twitter, Tuenti, entraran a formar part d'aquest moviment o que les administracions públiques, com a responsables de la posada a disposició del ciutadà de dades de serveipúblic ho exigeixen, podria ser possible.


Les ciències socials actuals miren amb bons ulls les xarxes socials i les oportunitats de monitorització que inauguren.

Més a:
Datos sociales abiertos: para conocernos mejor
(http://www.dreig.eu/caparazon/2011/01/04/open-data-social/)

 

A les xarxes, contràriament a les jerarquies piramidals, els missatges venen de diverses procedències. No s’extén un rumor irracional perquè de seguida a la mateixa xarxa es comença a refutar el rumor, tot el contrari del que succeeix a les jerarquies piramidals amb una estructura imposta.


“Lo contrario de una estructura impuesta no es el caos Lo contrario de una estructura impuesta es una estructura emergente, una que se forma a lo largo del tiempo sobre la base de las interacciones de muchas personas” Andrew McAfee [Harvard Business School]

"Screens provoke action instead of persuasion. Propaganda is less effective in a world of screens, because while misinformation travels fast, corrections do, too. On a screen it is often easier to correct a falsehood than to tell one in the first place; Wikipedia works so well because it removes an error in a single click. In books we find a revealed truth; on the screen we assemble our own truth from pieces. On networked screens everything is linked to everything else. The status of a new creation is determined not by the rating given to it by critics but by the degree to which it is linked to the rest of the world. A person, artifact or fact does not "exist" until it is linked". Kevin Kelly

Més a:
Participa para no ser programado
http://www.dreig.eu/caparazon/2010/12/28/programa-o-seras-programado/

Reading in a Whole New Way As digital screens proliferate and people move from print to pixel, how will the act of reading change?
http://www.smithsonianmag.com/specialsections/40th-anniversary/Reading-in-a-Whole-New-Way.html?c=y&page=2

 

El poder jeràrquic perdrà sentit?

El poder jeràrquic i piramidal no té sentit.  Les jerarquies piramidals són molt poc flexibles, i la rigidesa institucional les fa quedar obsoletes al no poder adaptar-se als canvis.

El gran canvi està en que el "social networkingpossibilita activitats grupals a gran escala per part de grups col.laboratius i autogestionats, sense les estructures, jerarquies i costos, que aixòs uposava abans.

El que s'imposa avui són estructures més horitzontals. L'organització que avui assoleix l'èxit és una organització que s'adapta als seus membres i/o usuaris. I és en les persones i en el potencial derivat de la seva col.laboració, on neix la innovació.

Més a: 

Aquí importamos todos: Clay Shirky y algunas de las ideas que están cambiando el mundo http://www.dreig.eu/caparazon/2009/05/26/clay-shirky-here-comes-everybody/

 

La tecnologia ens fa guanyar o perdre diversitat?

Som més tolerants a la diversitat perquè aquesta és més visible a la xarxa. El fet d'augmentar les possiblitats de l’acció és un tret evolutiu, com ens diu Kevin Kelly. També provoca, afegiria, més diversitat. Penso que hi haurà cada cop més diversitat entre individus.

"We used to live in a monoculture that was top-heavy, dominated by centrist opinion. People mostly got their information from the evening news. Now you get so much weird stuff because everything is so connected, everything is one link away from everything else and the number of people producing stuff has greatly diversified". Steven Johnson

Més a:

Sociología de la globalización, mixofobia y belleza en la diversidad
http://bit.ly/eeqV45

Steven Johnson: The collision of hunches makes us more original thinkers.
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/nov/21/my-bright-idea-steven-johnson

 

 

El concepte de nació canvia en aquest contexte, també degut al procés de globalització que vivim a la societat interconnectada. Saskia Sassen diria que és un concepte que perd importància en favor de coses noves, com les ciutats globals que actúen com a "Hubs" integradors d´economies distribuïdes a diversos llocs del planeta. Sorgeixen també, afegiria, organitzacions deslocalitzades, figures transnacionals com Facebook o qualsevol xarxa social, complint algunes de les antigues funcions de la nació (interconnectar-nos, proporcionar sentits identitaris, etc...) De tota manera penso que Facebook, les xarxes socials, ho vulguin o no, són més properes a conceptes d´organitzacions sense organització, com diria Shirky, fugint, al final, de qualsevol comparativa amb un concepte de nació tradicionalment lligat al poder.

Més a: 

The future is another country
Despite its giant population, Facebook is not quite a sovereign state—but it is beginning to look and act like one
http://www.economist.com/node/16646000

 

El accés de tothom als medis audiovisuals tindrà com a resultat una explosió de creativitat? Aquesta  allau  de  nous  continguts  ofega  el  veritable  talent? Estem  democratitzant  la nostra  cultura  o simplement  promovent la mediocritat?

Més a: 
PressPausePlay , un film  sobre  l’esperança  la por   la  cultura  digital .
http://www.presspauseplay.com/

Ridley Scott, vol narrar la vida del món sencer en noranta minuts · Hi apareix una enxaneta dels Xiquets de Tarragona i un correfoc

http://www.vilaweb.cat/noticia/3840772/20110127/life-in-day-ridley-scott-matinada-youtube.html http://www.ara.cat/cultura/Life_in_a_day-Ridley_Scott-anxaneta_0_416358531.html 

 

 

Afegeix el teu comentari

El teu nom:
El teu correu electrònic:
Títol:
Comentari: