canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Secundària

Treballs de Recerca

 ARTICLES

Articles del XTEC

"Aprenentatge Servei en l’educació secundària. Aplicacions d’APS en el treball de recerca de batxillerat". Memòria d'una llicencia d'estudis del professor Joan Brussosa Bassas. Que tracta de  l’enfocament Aprenentatge Servei.  La recerca consisteix en l’estudi de l’enfocament APS i la seva divulgació argumentada i exemplificada en l’educació secundària, amb un interès especial pel treball de recerca de batxillerat (transferible també al projecte de recerca de 4t d’ESO). Si d’una banda la relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat (l'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció), de l’altra l’APS és un recurs idoni en l’educació per a la ciutadania perquè incentiva el nervi cívic de què tots els estudiants disposen, els estimula la participació i els reforça el sentiment de pertinença. L’elaboració d’una proposta de caracterització de treball de recerca susceptible d’aplicar-se amb enfocament APS és el resultat final d’aquesta investigació.

Trobareu tota la informació i la memòria a: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1876

Article sobre les orientacions per a l'organització del 4t curs de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat en el curs 2008 €“ 2009. Es pot trobar des de referents normatius a exemples d'itineraris de les diferents modalitats.

Visiteu: http://www.xtec.cat/estudis/eso/curriculum_2007/orientacions_4t_esoibatxillerat.pdf 

Coopera, treball cooperatiu i aprenentatge basat en problemes

Més enllà del treball en grup, més enllà de la col·laboració o l'ajuda, treballar cooperativament significa un compromís amb companys i companyes, una implicació en les feines personals per a l'aprenentatge col·lectiu. No obstant, què és el treball cooperatiu? Per què treballar cooperativament? Quines tècniques de treball cooperatiu són més comunes? Hi ha exemples? Aquests preguntes miren de contestar-se en: http://www.xtec.cat/~rgrau/index.html

 ASSESSORAMENT

Fem Recerca

Aquest lloc web és un espai destinat al professorat per ajudar-lo a emprendre aquesta tasca de manera efectiva. Conté una selecció de materials didàctics, recursos i estratègies metodològiques organitzades temàticament en funció del desenvolupament del procés de recerca de l'alumnat. Visita: http://www.xtec.cat/crp-pallarsjussa/recerca-eso/index.htm

Centre de documentació i experimentació en ciències

El CDEC ofereix assessorament a tots aquells professors/es de Física i Química, Biologia i Geologia que siguin tutors/es de Treballs de Recerca d'alumnes de segon de Batxillerat. També ofereix propostes  per a Treballs de Recerca alumnes de 4t ESO. Enllaços a premis, treballs de recerca, propostes...

Visiteu: http://phobos.xtec.cat/cdec/

ACTIVITATS PER LES ESCOLES RELACIONADES AMB LA RECERCA

XPLORE HEALTH

Xplore Health és un portal educatiu europeu sobre la recerca biomèdica d'avantguarda que ofereix activitats presencials i eines multimèdia innovadores als joves a través d'internet, escoles i museus.

Els objectius d'Xplore Health són: Apropar la investigació a l'educació, Inspirar futurs investigadors, Fomentar la cultura científica, Estimular el debat social. Disposa d'un portal per educadors. Més informació: http://www.xplorehealth.eu/ca/recursos-per-a-educadors

FYQ

Web del professor Manuel Diaz Escalera. D'imatge senzilla però amb un contingut molt interessant, hi ha enllaços a diferents blogs d'expereiments, laboratoris, experiments fets pels seus alumnes... Té un apartat de física i química per 3eri 4rt de ESO, on hi ha disponibles apunts, exercicis, enllaços... Més informació a: http://www.fqdiazescalera.com/

AulaMèdia

Recursos per Treballs de Recerca en comunicació. Aquest Projecte de recerca en comunicació està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca que l'alumnat podrà dur a terme entorn a la comunicació, un tema especialment motivador per als nois i noies, i que el professorat haurà d'acotar i guiar. Més informació:  http://www.aulamedia.org/recerca/


Key to nature

Un Treball de Recerca que es pot realitzar és un inventari dels arbres i/o animals que es poden trobar al jardí del centre. El projecte Key to nature, trobareu la secció espanyola a: http://www.keytonature.eu/wiki/Spain

 

Evolution MegaLab

Amb motiu del 200 aniversari del naixement de Charles Darwin, Evolution MegaLab (amb suport de The Open University, The Royal Society, The British Council), proposa una activitat a nivell internacional per a totes aquelles institucions científiques, centres educatius i públic en general que vulguin participar-hi. Es tracta de participar en una recerca al voltant de la distribució dels cargols bandejats en diversos hàbitats.

Trobareu tota la informació de a: http://www.evolutionmegalab.org/ca/

Astronomia 2009

L'any 2009 és l'any Internacional de l'Astronomia i aquesta pot ser una bona ocasió per planificar projectes de recerca relacionats amb l'astronomia estrictament local. També es poden fer propostes de Treballs de Recerca dins una activitat a nivell internacional de recollida de dades per a la mesura conjunta del radi de la Terra, la qual requereix que tots els centres facin les mesures un mateix dia al voltant dels equinoccis i que està encara per determinar.

Més endavant podreu trobar informació als webs de l'Any Internacional de l'Astronomia:  http://www.astronomia2009.es o 100 hours of astronomy http://www.100hoursofastronomy.org/

Recerca en acció

El portal Recerca en Acció ofereix a les escoles interessades la possibilitat de participar directament en dos projectes de recerca: Vida al Mar ( dedicat al plàncton marí )  i  Viatgers de primavera ( dedicat al pas primaveral d'aus migradores  ). Els alumnes que hi participin podran elaborar un Treball de Recerca a partir de les dades recollides.

Les escoles participants efectuaran una sortida per a recollir dades sota el guiatge d'investigadors professionals. Posteriorment analitzaran les dades segons uns esquemes de treball proporcionats per Recerca en Acció, la qual cosa permet realitzar un Treball de Recerca d'interès per a alumnes d'ESO i de Batxillerat. 

Més informació a: http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/noticia/090205-fem-recerca-mari.jsp

Eduwiki: La Wiki dels 6 als 16

És un projecte que té com a objectiu crear coneixement compartit entre alumnat de primària i Secundària de les diferents escoles i instituts de Catalunya, biblioteques, casals.... a través, com el seu nom ja indica, d'una wiki. Es una eina per la cerca d'informació, per editar les vostres entrades i per classificar la informació que voleu compartir.

Dins l'Eduwiki hi ha un espai destinat al professorat amb la intenció  de compartir i fer xarxa. L'eduwiki és una eina que ens permet integrar les TAC en el currículum però alhora ens permet poder compartir les activitats que fem als nostres centres per tal d'aprendre mútuament, o ajudar-nos a resoldre dubtes.

Més informació a: http://eduwiki.cat/index.php/P%C3%A0gina_principal

Setmana Tràgica - Ajuntament de Barcelona

Aquest web serveix per treballar a l'àrea d'història els fets de la setmana tràgica. Disposa de mapes de les esglésies cremades, bibliografia, i materials pedagògics. A part d'un recull d'imatges molt interessants.

Més informació: http://bcn.cat/setmanatragica/ca/index.html

Setmana Tràgica - Ajuntament de Barcelona

Aquest web serveix per treballar a l'àrea d'història els fets de la setmana tràgica. Disposa de mapes de les esglésies cremades, bibliografia, i materials pedagògics. A part d'un recull d'imatges molt interessants.

Més informació: http://bcn.cat/setmanatragica/ca/index.html 

DOCUMENTS D'AVALUACIÓ

Fundació Ersília

Documents per avaluar l'exposició oral realitzada per alumne, així com unes pautes per l'avaluació del treball en global. També hi trobareu un document per realitzar el seguiment de les tutories. També útil per Batxillerat 

A continuació presentem un PDF on s'expliquen les tècniques  per avaluar pàgines web. Senzill però molt útil per explicar com analitzar la informació que els alumnes busquen per Internet, perquè tinguin uns criteris senzills per avaluar els webs d'on treuen la informació del seu Treball de Recerca.  També esta disponible un formulari per avaluar els webs. (Font: Teaching Library, UC Berkeley)
 


logos.gif