canalrecerca

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Batxillerat

Treballs de Recerca

Valoració d'usuari: / 14
PitjorMillor 
ARTICLES

Articles del XTEC

En aquesta adreça trobareu un web senzill però molt útil realitzat per Albert Piñero. És "El Treball de Recerca a Batxillerat. Eines metodològiques" Disposeu de diferents PDF com justificació dels materials, plantejament i estructura d'una recerca,  fonts d'informació primària (ús i accés), pràctiques i exercicis per fer a l'aula, eines informàtiques, webs  i bibliografia. També hi ha els documents  de pautes i procediments segons la tipologia del Treball de Recerca. 

Adreça del web del Sr.Piñero: http://phobos.xtec.net/apinero1/

Descarrega't els Documents de les diferents tipologies de treballs: 

"Aprenentatge Servei en l’educació secundària. Aplicacions d’APS en el treball de recerca de batxillerat". Memòria d'una llicencia d'estudis del professor Joan Brussosa Bassas. Que tracta de  l’enfocament Aprenentatge Servei.  La recerca consisteix en l’estudi de l’enfocament APS i la seva divulgació argumentada i exemplificada en l’educació secundària, amb un interès especial pel treball de recerca de batxillerat (transferible també al projecte de recerca de 4t d’ESO). Si d’una banda la relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat (l'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció), de l’altra l’APS és un recurs idoni en l’educació per a la ciutadania perquè incentiva el nervi cívic de què tots els estudiants disposen, els estimula la participació i els reforça el sentiment de pertinença. L’elaboració d’una proposta de caracterització de treball de recerca susceptible d’aplicar-se amb enfocament APS és el resultat final d’aquesta investigació.

Trobareu tota la informació i la memòria a: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1876

Article de Jordi de Manuel professor IES Joan Miró. L'Hospitalet de Llobregat. Resum de l'acta del VI al Simposi de l'Ensenyament de les Ciències Naturals.  "Per què fer recerca?".

Visita:  http://www.xtec.es/~jdemanu/recercasi.pdf

"Educar la curiositat" Article de Jordi de Manuel. professor de IES Joan Miró. L'Hospitalet de Llobregat. La recerca des d'infantil a secundària. Article publicat a la revista Guix, 263: 35-40 Pots veure l'article a:  http://www.xtec.es/~jdemanu/curiositat.pdf

 

Article sobre les orientacions per a l'organització del 4t curs de l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat en el curs 2008 €“ 2009. Es pot trobar des de referents normatius, exemples d'itineraris de les diferents modalitats...

Visiteu: http://www.xtec.cat/estudis/eso/curriculum_2007/orientacions_4t_esoibatxillerat.pdf


ASSESSORAMENT

Física i Química

Web  de l' Associació de professors de Física i Química de Catalunya. Ofereix recursos per professors de secundària que imparteixen l'assignatura. Hi ha activitats, propostes, relació premis per professors i per alumnes. Enllaços... 

Més informació: http://fisicaiquimica.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=59

FYQ

Web del professor Manuel Diaz Escalera. D'imatge senzilla però amb un contingut molt interessant, hi ha enllaços a diferents blogs d'expereiments, laboratoris, experiments fets pels seus alumnes... Té un apartat de física i química per 1er de batxillerat, on hi ha disponibles apunts, exercicis, enllaços...Tambè hi ha un apartat especific de fisica de 2on i quimica. 

Més informació a: http://www.fqdiazescalera.com/

 

Llengües estrangeres

Aquest web representa un recurs útil per elaborar un treball de recerca en l'àrea de les llengües estrangeres, disposa d'una guia, glossari, bibliografia...

Més informació a: http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/

 Ciències Naturals

Guia per fer Treballs de Recerca en l'àmbit de ciències naturals. Hi ha dos exemples de Treballs de Recerca d'anys anteriors. Cercadors, guia...Web senzilla però amb material pels estudiants

Visiteu: http://www.cienciesnaturals.com/tbrecerca/index.htm

Centre de documentació i experimentació en ciències

El CDEC ofereix assessorament a tots aquells professors/es de Física i Química, Biologia i Geologia que siguin tutors/es de treballs de recerca d'alumnes de segon de Batxillerat. També ofereix propostes de recerca a alumnes de 4t ESO. Enllaços a premis, treballs de recerca, propostes...

Visiteu: http://phobos.xtec.cat/cdec/

Sociedad Española de bioquímica y Biología Molecular

La SEBBM ofereix aquest racó al professorat, trobaran articles de divulgació, webs, experiments per realitzar, un apartat de noticies.Interessant per alumnes de batxillerat.

Visiteu: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/el-rincon-del-profesor-de-ciencias_103

 Propostes del IES Celestí Bellera

Aquest web ofereix un document realitzat per IES de Celestí Bellera. Serveix com a guió de diferents propostes que poden realitzar els alumnes. Està dividit pels diferents departaments del centre, llengües, matemàtiques, ciències...  Més informació a: http://www.bellera.cat/tdr/documents/propostes_dep_tdr.pdf

 

Setmana Tràgica - Ajuntament de Barcelona

Aquest web serveix per treballar a l'àrea d'història els fets de la setmana tràgica. Disposa de mapes de les esglésies cremades, bibliografia, i materials pedagògics. A part d'un recull d'imatges molt interessants.

Més informació: http://bcn.cat/setmanatragica/ca/index.html

De Bàrcino a BCN. Història de la ciutat

Aquest web serveix per conèixer la història de la ciutat de Barcelona. Esteu a punt d'entrar en un espai on trobareu informació des d'abans i tot de la fundació de la ciutat fins als nostres dies, incloses les últimes grans transformacions. Apartats multimèdia, vídeos, bibliografia...

I molt més a:  http://www.bcn.cat/historia/index.htm

ACTIVITATS PER LES ESCOLES RELACIONADES AMB LA RECERCA 

XPLORE HEALTH

Xplore Health és un portal educatiu europeu sobre la recerca biomèdica d'avantguarda que ofereix activitats presencials i eines multimèdia innovadores als joves a través d'internet, escoles i museus.

Els objectius d'Xplore Health són: Apropar la investigació a l'educació, Inspirar futurs investigadors, Fomentar la cultura científica, Estimular el debat social. Disposa d'un portal per educadors. Més informació: http://www.xplorehealth.eu/ca/recursos-per-a-educadors

Recerca en acció

El portal Recerca en Acció ofereix a les escoles interessades la possibilitat de participar directament en dos projectes de recerca: Vida al Mar (dedicat al plàncton marí)  i  Viatgers de primavera (dedicat al pas primaveral d'aus migradores). Els alumnes que hi participin podran elaborar un Treball de Recerca a partir de les dades recollides.

Les escoles participants efectuaran una sortida per a recollir dades sota el guiatge d'investigadors professionals. Posteriorment analitzaran les dades segons uns esquemes de treball proporcionats per Recerca en Acció, la qual cosa permet realitzar un Treball de Recerca d'interès per a alumnes d'ESO i de Batxillerat. 

Més informació a: http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/noticia/090205-fem-recerca-mari.jsp

BIBLIOTEQUES

RECERCAT

 

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i alhora contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta.

Més informació: http://www.recercat.net/

 

DOCUMENTS D'AVALUACIÓ

Fundació Ersília

Documents per avaluar l'exposició oral realitzada per alumne, així com unes pautes per l'avaluació del treball en global. També hi trobareu un document per realitzar el seguiment de les tutories. També útil per Secundària.

A continuació presentem un PDF on s'expliquen les tècniques  per avaluar pàgines web. Senzill però molt útil per explicar com analitzar la informació que els alumnes busquen per Internet, perquè tinguin uns criteris senzills per avaluar els webs d'on treuen la informació del seu Treball de Recerca.  També esta disponible un formulari per avaluar els webs. (Font: Teaching Library, UC Berkeley)

 

Noticies

Organitzada pel Servei Educatiu del Pla d'Urgell conjuntament amb el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en el marc de les Activitats del Pla de Dinàmica Educativa Comarcal per aquest curs 2008-2009, s'ha celebrat
aquest dimecres, dia 25 de març, a la sala teatre de L'Amistat una jornada de treball i reflexió sobre els TdR. D'on es van estreure algunes d'aquestes valoracions:

 -S'arriba al consens de que la dinàmica del procés d'elaboració de TdR  està completament consolidat -el professorat ho té assumit; els alumnes no es plantegen el dubte de perquè han fer-ho, s'ha de fer i ja està;  les famílies hi donen total suport i el seu nivell d'implicació és força alt-.
 -Existeix una relació implícita i evident entre les aspiracions  professionals i la tria d'itineraris formatius posteriors dels alumnes  amb el tema de recerca triat, la qual cosa dóna un valor afegit al TdR.
 -És destacable i importantíssim el rol del professorat tutor.
 -Per a l'èxit total dels TdR és necessari un canvi de paradigma metodològic en el currículum de secundària, la qual cosa deriva en possibles canvis organitzatius en els centres.
 -Existeix una dicotomia entre els criteris metodològics del món universitari que aboga per una metodologia de treball cooperatiu i l'obligació de fer el TdR d'una forma individual.

 


logos.gif