Foto Web

La Superilla de Poblenou: Un problema o una oportunitat per millorar la qualitat de vida del barri? Col•laboració de la Fundació Ersilia amb l’Institut Quatre Cantons de Poblenou

A gairebé un any d’haver-se implantat la prova pilot de la Superilla al Poblenou, vàrem proposar als estudiants de 3er i 4rt d’ESO de l’Institut Quatre Cantons de Poblenou que investiguessin quina es l’opinió dels veïns i veïnes dels barris de  Poblenou i Gràcia sobre les Superilles.    

A partir d’un taller-brainstorming amb els estudiants, ells van dissenyar tres enquestes.  Dues enquestes les van realitzar al barri del Poblenou i una al barri de Gràcia. En les enquestes  demanàvem l’opinió personal de la gent que viu tant a dintre com a fora de la Superilles. Un total de 131 persones varen ser enquestades.

En paraules dels propis estudiants “Els resultats ens van sorprendre,  en general, podríem dir que la  gent enquestada vol més espais públics per a les persones  i menys espai per als vehicles, però no acaben d’estar d’acord amb el projecte de lla Superilla de Poblenou”.

Conclusions i propostes dels estudiants de l’Institut de Quatre Cantons: Tgpe Fundació Ersilia

Model d’enquestes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.