Fundació Ersília
Coneixement interdisciplinar + comunicació interactiva

Definició, disseny i desenvolupament: Fundació Ersília
  Coneixement interdisciplinar + comunicació interactiva  
  
  MAQUETACIÓ I DISSENY DE MATERIALS
  Daniel Crespo, i Marite Guevara
  
  CONTINGUT
  Jordi de Manuel, escriptor i professor de batxillerat
  Manuel Belmonte, professor de batxillerat, coordinador de Exporecerca Jove
  Jaume Jorba, informàtic

Amb el suport econòmic de:

Generalitat de Catalunya