edu365
titulo tutor virtual
AGAUR
spacer spacer spacer spacer
empty
empty

fase curiositat
Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes: relacionar el que s’ha trobat amb la informació prèvia; identificar regularitats; correlacionar variables; relacionar causes amb efectes i, en general, explicar els resultats a partit dels coneixements teòrics. Per a l’anàlisi dels resultats és important que els ordenis i en facis una representació clara i ordenada: taules, gràfics, esquemes, diagrames, etc. Això et permetrà elaborar més fàcilment les conclusions.

No és cap fracàs que els resultats siguin diferents del que esperaves trobar. Justament en això es basa el valor de la recerca, en saber fer-se preguntes i comprovar hipòtesis.

empty
 
tutor  
empty
tutor A l'hora d'interpretar els resultats, el tutor/a també et pot ser de molta ajuda. Aquí sota podràs llegir les dubtes que van sorgir a un grup d'estudiants en el moment d'estudiar unes gràfiques... però com cada treball té les seves especificats, no dubtis en preguntar els teus dubtes al tutor/a!
   
l
empty

Hola, en el nostre treball de recerca ens toca estudiar unes gràfiques. És una comparació del temps que tarden 4 materials diferents en perdre la càrrega. L'eix X, que és el temps, s'ha passat a escala logarítmica, per donar més importància a la part inicial de la gràfica, que és on hi ha més variació. El valor dels voltatges (eix Y) s'ha normalitzat per a fer més fàcil la comparació dels 4 materials.

Algun consell per descriure/explicar les gràfiques? Algun punt important a estudiar?
 

l
tutor

Després d'observar les seves gràfiques el què caldria comentar és que:
 
1.- Si utilitzeu una escala logarítmica, cal fer-ho notar al lector de forma insistent. De forma contraria normalment la gent no se n'adona i llegeix de forma normal la gràfica arribant a conclusions molt diferents a la realitat.
 
2.- La variació de la variable dependent (voltatge) en els primers 10 segons resulta gairebé nul·la. Per tant aplicar aquí una escala logarítmica (per aquesta raó) no resulta útil. Sí, ho resulta per una altra raó: el temps necessari per observar la descàrrega és gran i els materials triguen molt. Aleshores per poder observar-la sense haver d'utilitzar un full molt llarg o que els primers segons (on no passa res) no s'observin bé, val la pena utilitzar una gràfica logarítmica.

3.-Si voleu observar amb més detall el què passa en ordenades (voltatge) en els primers segons (on la variació és mínima) també poden representar aquest eix en escala logarítmica. Proveu-ho a veure què en resulta.

» Més informació sobre com fer gràfics i taules
 

l
spacer

Com planificar la recerca?

..
Com es tracten les variables estadístiques?
..
Com fer gràfics i taules?
 
 
ajuda'ns a millorar aquest recurs
 
 
crèdits | mapa del web | contacte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quin és el tema? Quina és la pregunta? Quin és l'estat de la qüestió? Quines hipòtesis? Quina metodologia aplico?
Com obtinc resultats? Com analitzo resultats? Quines conclusions? Com presento la recerca? A on publico la recerca?