edu365
titulo tutor virtual
AGAUR
spacer spacer spacer spacer
empty
empty

hipotesis
Fer una hipòtesi és pronosticar el resultat de la recerca, imaginar-se que se’n trobarà. Representa un element fonamental en el procés d'investigació. Després de formular un problema, hauràs d'enunciar la hipòtesi, que t'orientarà en el procés i et permetrà arribar a conclusions concretes del projecte. Una hipòtesi ben formulada ajuda a encaminar el treball.

empty
 
tutor  
empty
emptytutor Ara podràs llegir un fragment adaptat d'un intercanvi de correu electrònic entre una estudiant i el seu tutor virtual.
l
empty

Soc l’alumna que fa el treball de recerca sobre el nombre auri a la natura, em sembla que les espècies s’adapten al medi de la manera més òptima possible, i que dues espècies diferents poden adaptar-se de maneres similars a un mateix medi. A partir d’aquí, em plantejo la següent pregunta: És possible que al llarg del temps les diferents espècies evolucionin cap a la proporció àuria perfecta? Parlo només d'aspectes anatòmics.
 
Ara em demanen que fixi una hipòtesi però no estic segura de com fer-ho.
 

l
tutor

Doncs, quina és la teva hipòtesi?

l
  Sí, la meva hipòtesi seria: Al llarg del temps hi ha hagut una selecció natural cap a la proporció àuria a les especies.
 
l
tutor Bé, em sembla que vas ben encaminada, però com validaràs aquesta hipòtesi...
spacer
spacer

TODO LO REAL ES PENSABLE
Artícle Jorge Wagensbert

..
Passos per fer una recerca
..
 
 
ajuda'ns a millorar aquest recurs
 
 
crèdits | mapa del web | contacte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quin és el tema? Quina és la pregunta? Quin és l'estat de la qüestió? Quines hipòtesis? Quina metodologia aplico?
Com obtinc resultats? Com analitzo resultats? Quines conclusions? Com presento la recerca? A on publico la recerca?