Kaau LogoOK

KAAU- Knowledge Alliance for Advanced Urbanism (Erasmus+)

Aquest projecte té com a objectiu promoure un “Urbanisme Avançat”, entenent per això la integració sensible de les TIC a les ciutats, tenint en compte el patrimoni cultural,  el medi ambiental i social. Com el “Urbanisme Avançat” requereix canvis en les pràctiques tradicionals de disseny i planificació de les ciutats cap a unes pràctiques més obertes, col·laboratives i interdisciplinars, KAAU desenvoluparà una plataforma educativa en col·laboració amb universitats, centres de recerca i empreses.  L’objectiu d’aquesta plataforma és oferir als participants la possibilitat de participar en un entorn semi-professional, i desenvolupar projectes amb el suport i l’experiència de les persones i institucions que estan involucrades en el desenvolupament de “Smart cities”.  

Socis:

 • Institute for Advanced Architecture (ES)
 • Università degli Studi di Genova UNIGE (IT)
 • Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpeller (FR) 
 • Santa & Cole (ES) 
 • Darts (IT) 
 • Technilum (FR) 
 • Mcrit (ES) 
 • Useful Simple Projects (UK) 
 • inAtlas (ES)
 • Champ Lliure (FR) 
 • Actar (ES) 
 • Ersilia Foundation (ES) 
 • Think UP (UK)

KAAU és un projecte finançat pel programa ERASMUS + Knowledge Alliances.

Més informació a: http://ka-au.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published.