Estad Primaria01
Estad_primaria01
Apren_p
Estad_primaria03
Estad_primaria02
Estad Primaria01 Apren P Estad Primaria03 Estad Primaria02

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ofereix un web interactiu amb propostes didàctiques per aplicar directament a les aules de primària i així impulsar la difusió de la cultura estadística entre els més petits. 

El web s’ha pensat com un recurs didàctic per treballar a l’escola amb la tutorització del mestre. Conté 17 activitats pedagògiques organitzades per cicles, on es treballen els conceptes estadístics inclosos en els currículums escolars. A més, incorpora dos vídeos (Què és l’estadística? i Com és una enquesta?), un glossari amb definicions, exemples i animacions, i propostes didàctiques per als mestres.

Aquest web incorpora el Cens a l’escola, inspirat en el Census at School de Canadà, una eina per recollir les dades dels alumnes de la classe, a partir d’un qüestionari. Les respostes d’aquest qüestionari quedaran guardades en una base de dades i s’utilitzaran en la majoria de les activitats que el web proposa.
Per a aquest projecte, l’IDESCAT ha comptat amb el suport i la col·laboració del Departament d’Ensenyament, a través del Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (CREAMAT), que ha fet una revisió i un seguiment pedagògic dels continguts.

La Fundació Ersília ha participat en el desenvolupament del contingut amb el suport i la supervisió d’un equip de mestres de primària (Pere Joan Vinós, Jordi Payró i Montserrat Lladó) i ha estat responsable del disseny gràfic del portal.

 

aprenestadistica.idescat.cat/primaria/