Ciutats Resilients
Ciutats_resilients
Ciutats
Ciutats Resilients Ciutats

Les ciutats s’enfronten a riscs creixents: inundacions cada vegada més freqüents, períodes d’escassetat d’aigua de boca o de rec, erosió de les platges i de la primera línia de la costa, tempestes i temporals marins de major intensitat, períodes de sequera més severs… La perillositat de qualsevol risc és incerta, i difícil de quantificar, però les ciutats presenten una alta vulnerabilitat degut als enormes volums de població i d’activitats d’alt valor afegit que concentren. L’alta densitat d’infraestructures i equipaments fa que els costos materials i personals que es podrien derivar de l’ocurrència dels fenòmens climatològics abans esmentats puguin ser molt alts. Des d’Ersília hem desenvolupat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i en base al treball desenvolupat per Mcrit per a l’Ajuntament de Barcelona, un web (www.ersilia.org/ciutats_resilients) que permet veure i conèixer els plans i estratègies que s’estan duent a terme des de diverses ciutats al món. Per altre part, us recomanem el recurs educatiu “Designing a Resilient Community” adreçat a l’alumnat i professorat de secundària. El recurs es basa en activitats d’aprenentatge basades en projectes en les quals els estudiants avaluen la capacitat d’una comunitat per respondre a les crisis que amenacen els sistemes naturals i humans, tot generant idees per al seuredisseny i fer-los més resilients. Aquest recurs ha estat desenvolupat per Ecoliteracy, una organització sense ànim de lucre dedicada a l’educació per a una vida sostenible.

www.ecoliteracy.org