Lab Bio P
Lab_bio_p
Lab_bio_g
Bio03
Lab Bio P Lab Bio G Bio03

Recurs especialment pensat per als estudiants i professors de secundària en el qual s’exposa el significat de la biodiversitat i el per què és tan important. A més es pot experimentar virtualment com es mesura, conèixer els reptes de la seva conservació i el que podem fer per mantenir-la. Es mostren dos casos d’estudi: la ciutat de Barcelona i el Parc Natural del Montseny perquè com diu Martí Boada “Tant important com preservar els espais de biodiversitat excepcional, els grans jardins forestals i agrícoles com el Montseny, ho és, renaturalitzar les grans ciutats. La biodiversitat és el millor indicador de qualitat i vitalitat del paisatge, ja sigui més urbà o més rural”.

www.ersilia.org/biodiversitat.