Llibre Recerca
Llibre_recerca
Llibre_4
Llibre_3
Llibre_2
Llibre_1
Llibre Recerca Llibre 4 Llibre 3 Llibre 2 Llibre 1

El Laboratori adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat. S’organitza de forma que permeti contestar a les següents preguntes: Què és el canvi climàtic? Què és l’efecte hivernacle? Què és el cicle del carboni? Quines són les causes? Com és mesura? Què és pronostica? Què podem fer? Què en diuen les veus dissidents? A cada capítol hi ha vídeos, jocs/simuladors i articles relacionats amb cada qüestió. A més hem elaborat unitats didàctiques en concordança amb els nous currículums, per apropar aquest tema als centre educatius de Catalunya. El Laboratori compte amb animacions i simulacions. .  

www.ersilia.org/canvi_climatic