Granja01
Granja01
Mates1
Viaje
Mates2
Elrest
Mates3
Mates4
Granja01 Mates1 Viaje Mates2 Elrest Mates3 Mates4

Recurs desenvolupat per la Fundació Ersília i Learningworks amb un equip de professors de primària, amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. http://www.edu365.cat/primaria/muds/ Com són els recursos? L’aprenentatge basat en escenaris? Els tres recursos educatius que hem desenvolupat per l’aprenentatge de les matemàtiques a primària proposen la realització d’activitats en una granja, l’organització d’un viatge o la gestió d’un restaurant. Perquè gestionar una granja, planificar un viatge o portar un restaurant són tasques que, com moltes altres de la vida quotidiana, requereixen la utilització de les matemàtiques. Aplicant una metodologia d’aprenentatge basada en escenaris, els recursos conviden a l’estudiant a assumir un rol concret dins d’una història  versemblant. Les històries es representen visualment a través d’imatges i animacions que simulen aspectes de la vida diària, aconseguint així, reproduir una experiència significativa per l’estudiant. Complementari als currículums tradicionals, més passius i orientats per temes, més abstractes, l’aprenentatge per escenaris pot considerar-se en certa mesura equiparable a l’aprenentatge d’un ofici, en la qual l’estudiant s’enfronta a una sèrie planificada de situacions reals.

Àbac
La Granja
El Viatge
El Restaurant