La fundació Ersília participa en projectes de recerca i innovació

  • Facilitant la difusió i  la comunicació del coneixement científic, tecnològic i humanístic, en totes les seves manifestacions.
  • Fomentant  xarxes de col·laboració entre empresa – universitat  – centres de recerca – centres educatius.
  • Promovent la participació dels joves en projectes de recerca.
intrepid01

INTREPID és un projecte finançat per COST- EU H2020

INTREPID

INTREPID és una xarxa de 22 països amb l’objectiu de comprendre millor la forma d’aconseguir la investigació interdisciplinària més eficient i eficaç a Europa, per tal de millorar la nostra capacitat per fer front als canvis globals contemporanis (urbans) que es caracteritzen per l’augment de la complexitat i la incertesa. Tant la Fundació Ersília com Mcrit són parts del Consorci.

KAAU_01B

KAAU és un projecte finançat pel programa ERASMUS + Knowledge Alliances

KAAU- Knowledge Alliance for Advanced Urbanism

KAAU té com a objectiu promoure un “Urbanisme Avançat”, entenent per això la integració sensible de les TIC a les ciutats, tenint en compte el patrimoni cultural,  el medi ambiental i social. Com el “Urbanisme Avançat” requereix canvis en les pràctiques tradicionals de disseny i planificació de les ciutats cap a unes pràctiques més obertes, col·laboratives i interdisciplinars, KAAU desenvoluparà una plataforma educativa en col·laboració amb universitats, centres de recerca i empreses.  L’objectiu d’aquesta plataforma és oferir als participants la possibilitat de participar en un entorn semi-professional, i desenvolupar projectes amb el suport i l’experiència de les persones i institucions que estan involucrades en el desenvolupament de “Smart cities”.   Socis: Institute for Advanced Architecture (ES), Università degli Studi di Genova UNIGE (IT), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpeller (FR), Santa & Cole (ES), Darts (IT), Technilum (FR), Mcrit (ES), Useful Simple Projects (UK), inAtlas (ES), Champ Lliure (FR), Actar (ES), Ersilia Foundation (ES), Think UP (UK)

mindsets

MINDSETS ha rebut finançament del programa EU- H2020

MINDSETS

L’objectiu del projecte MINDSETS es oferir una nova comprensió de la mobilitat a Europa.

  • Com podem entendre millor la mobilitat (com poder influir en ella i canviar-la?)
  • Com podem predir possibles futures actituds i patrons de mobilitat?
  • Quines polítiques de mobilitat, productes i serveis donaran millor resposta a les necessitats futures de mobilitat?

La Fundació Ersília convidarà a participar a diversos centres de secundaria de Catalunya a participar del projecte, per tal d’entendre la mobilitat dels joves de diferents col·lectius.

et2050

ET2050 és un projecte parcialment finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Territorial Scenarios and Visions for Europe

Com serà el futur d’Europa? Per contestar aquesta pregunta cal conèixer la situació actual i les tendències del passat, tot i que no n’hi hagi prou: res no ens garanteix que el món no canviï de cop i volta, i d’una forma insospitada! En qualsevol cas, és probable que el futur tingui molt a veure amb el que ja avui ens està passant, que les llavors del futur estiguin al voltant nostre, d’una forma embrionària, o latent…. Aquest projecte presenta les tendències probables per alguns indicadors clau, a Europa, entre el 1950 i el 2050.