President

Andreu Ulied, és Doctor Enginyer de Camins, C. i P. Té un Master per la Universitat de Harvard (GSD, Kennedy School of Government) i un doctorat per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) en planificació. Ha treballat com a consultor en la majoria de països europeus, a més d’en el nord d’Àfrica, Xina, Índia, Llatinoamèrica i el Carib en temes de planificació urbana i regional per a ajuntaments i grans empreses relacionades amb la infraestructura, així com per a les institucions internacionals tals com les Nacions Unides per a l’Hàbitat, Banc Mundial, Banc Interamericà.

Des de 1997 ha participat en projectes de recerca internacionals. Durant 1997-2000 va coordinar tres projectes d’investigació en el quart i cinquè Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea (BRIDGES, ASSEMBLING i spotlightsTN), després va participar en el 7è Programa Europeu de Recerca (INTERCONNECT, PASHMINA, ORIGAMI, COMPASS, FLAGSHIP, LIVINGRAIL, HIGH-TOOL) ara en Horitzó 2020 participa a MINDSETS, així com en una sèrie de projectes d’investigació en el programa ESPON, sobre l’ordenació del territori europeu.