Educadora ambiental

Judith Requena, és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un postgrau en Ciutat Sostenible i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.  Especialista en estudis de mobilitat a escala urbana i regional des de l’any 2006. Te amplia experiència com educadora ambiental, donant suport a les escoles per afavorir el coneixement del medi. Ha participat en la creació d’una metodologia activa basada en la participació, el treball cooperatiu i la transmissió de valors.