Pedagoga

Llicenciada en Pedagogia. Ha participat en el desenvolupament de recursos educatius a la fundació ERSILIA.