——————–

Una crònica particular de la ciutat de Barcelona, gairebé una novel·la, que barreja dues vessants de la realitat metropolitana. D’una banda, la dimensió humana, pràctica i real de molts ciutadans que viuen en un municipi, treballen en un altre i es diverteixen en un tercer. De l’altra, la dimensió política, econòmica i tècnica, que intenta fer la primera possible, amable i funcional. L’autor (Andreu Ulied) ha recollit, en un reportatge novel·lat, les veus de les persones, les anècdotes i els atzars que contribueixen a construir el puzle d’aquesta realitat complexa.

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/publicacions/la-ciutat-infinita