Past, present and future. This book becomes a chronicle of the construction of cities and, in particular, of Barcelona. It is a reflection on how we build, inhabit and think cities, and on their future challenges. Andreu Ulied (Ersilia Foundation President) a urban planner who has worked in Barcelona and other cities, talks to key politicians and technicians in the construction of Barcelona from the 1950s to the present.

_______________________

Passat, present i futur. Aquest llibre es converteix en una crònica de la construcció de les ciutats i, en particular, de Barcelona. És una reflexió sobre com construïm, habitem i pensem les ciutats, i sobre els seus reptes de futur. Andreu Ulied, un urbanista que ha treballat a Barcelona i a altres ciutats, dialoga amb polítics i tècnics clau en la construcció de Barcelona des dels anys cinquanta fins a l’actualitat.

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/publicacions/barcelona-proxima