edu365
titulo tutor virtual
AGAUR
spacer spacer spacer spacer
empty
empty

fase curiositat
La interpretació dels resultats ens condueix cap a les conclusions. És aquí on hauràs de validar les hipòtesis (o objectius) de treball que havies formulat inicialment. Cal concretar si els resultats de l’experimentació s’ajusten o no a la hipòtesi. Quan redactis les conclusions has de tenir molt en compte la pregunta i el problema que t’havies proposat investigar. Les conclusions haurien d’intentar donar una resposta i també han de reflectir teva opinió personal sobre el tema, sense fer referències a les fonts d’informació consultades. Pots explicar fins a quin punt has assolit els objectius plantejats, què has aconseguit demostrar, quins temes queden pendents, suggerir aplicacions dels resultats o quines idees es poden proposar a partir del teu treball per a noves recerques. Hores d’ara ja hauràs entès que la investigació, la recerca del coneixement, sempre continua i no té fi.

empty
 
tutor  
empty
tutor

A vegades, un cop s'ha fet el treball, els estudiants no saben com redactar les conclusions. Penseu que les conclusions haurien de ser la millor part del treball de recerca. Llegeix el diàleg d'aquí sota, et donaré algunes estratègies...
 

l
empty

Estic fent un treball de recerca sobre l'obra de Gaudí, i he comparat la geometria de les seves obres amb les formes reglades de la naturalesa. Només em queda la conclusió, però és un treball força teòric i no sé què he de mencionar-hi. Em seria de molta ajuda que em poguéssiu orientar sobre com fer una bona conclusió. Gràcies.
 

tutor La conclusió hauria de ser la millor part del teu treball. Una bona estratègia per enfocar-la és pensar que la introducció serveix de pont, que transporta al lector de la seva pròpia vida al “lloc” de recerca, i la conclusió pot proporcionar un pont per ajudar al lector a fer la transició inversa, de la recerca a les implicacions que aquesta recerca té a la vida. Moltes vegades la conclusió és la part de la recerca que el lector més recorda.
 
l
  Aquí tens alguns suggeriments.
   
» 
Retorna al tema o temes de la introducció. També et pots referir a paràgrafs introductoris utilitzant paraules clau o conceptes i imatges que hagis utilitzat a la introducció.
 
» 
Inclou un breu resum dels punts principals del treball de recerca.
 
» 
Concreta si els resultats de l’experimentació recolzen o invaliden, totalment o parcial, la hipòtesis realitzada inicialment.
 
» 
Inclou la teva opinió personal.
 
» 
Planteja noves preguntes derivades del teu treball de recerca.
 
spacer

Com es redacta la conclusió? (en anglès)

..
Per què és important la conclusió? (en anglès)
..
 
ajuda'ns a millorar aquest recurs
crèdits | mapa del web | contacte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quin és el tema? Quina és la pregunta? Quin és l'estat de la qüestió? Quines hipòtesis? Quina metodologia aplico?
Com obtinc resultats? Com analitzo resultats? Quines conclusions? Com presento la recerca? A on publico la recerca?